Jäsenpalvelut

Vaikuttaminen sääntelyyn ja teknologiseen kehitykseen

 • Vaikuttaminen kaikkeen tietoliikenne- ja tietotekniikka-alaa koskevaan lainsäädäntöön ja soveltuvilta osin myös muuhun sääntelyyn Suomessa ja Euroopan unionissa
 • Teknologiaa edistävien toimenpiteiden suunnittelu ja koordinointi
 • Asiantuntijaneuvonta ja -konsultointi

Sidosryhmäsuhteet

 • Suorat, avoimet ja vankat suhteet poliittisiin päättäjiin, virkamieskuntaan, muihin järjestöihin ja median edustajiin
 • Monipuolista yhteistyötä mm. Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Teknologiateollisuuden kanssa
 • EuroISPAn (European Internet Services Providers Associations) jäsen
 • RYT ry:n jäsen

Viestintä

 • Alaa koskevan ajankohtaisen ja kiinnostavan tiedon välittäminen jäsenistölle ja medialle
 • Vaikuttaminen ICT-alan julkiseen kuvaan
 • FiCom Extranet – jäsenistön uutis- ja ajankohtaissivusto
 • Ajankohtaisia aiheita käsittelevä sähköinen FiCom Uutiset -kirje sekä EU-kirje, FiCom Newsletter ja Uutisia jäsenille -ajankohtaiskirjeet

Tietopalvelu

 • Tiedonhallinta toimialaa kuvaavista tunnusluvuista
 • Analyysit ja trendit toimialan tilastoista

Työryhmä- ja toimikuntatyöskentely, mm.

 • Regulatiivinen toimikunta: erityisesti lainsäädäntöön erikoistuneille asiantuntijoille tarkoitettu vaikutuskanava.
 • Televisio- ja tekijänoikeustyöryhmä: Televisio- ja sisältöalan asiantuntijoille tarkoitettu yhteistyö- ja vaikutuskanava.
 • Tietosuojaryhmä: Yhteistyössä tietosuojavaltuutetun kanssa toimiva ryhmä valmistelee telealan yhteisiä käytännesääntöjä, valmistaudutaan yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantuloon sekä käsittelee yksityisyydensuojaan liittyviä sääntelykysymyksiä.
 • Lukuisia ajankohtaisiin kysymyksiin keskittyviä projektikohtaisia työryhmiä.

Yhteistyö ulkoisten sidosryhmien kanssa, mm.

 • Kilpailu- ja kuluttajaviraston johdon ja FiComin säännölliset tapaamiset
 • Viestintäviraston johdon ja FiComin säännölliset tapaamiset
 • Viestintäviraston HMV-velvoitteet -työryhmä
 • Viestintäviraston sääntelytyöryhmä
 • Viestintäviraston audiovisuaaliset sisältöpalvelut -ryhmä
 • Viestintäviraston audiovisuaaliset sisältöpalvelut -ryhmän toiminnan seuranta
 • Tekijänoikeustyöryhmät
 • TV-foorumin ja sen alatyöryhmien työskentely
 • Terttu-tietosuojatyöryhmä
 • STYNK
 • Kuluttajariitalautakunta

FiComin jäsenmaksu

FiComin jäsenmaksu perustuu jäsenyrityksen kotimaiseen liikevaihtoon ja viennin laskutukseen. Jäsenmaksu koostuu kahdesta osasta:

 • perusmaksu
 • prosentuaalinen jäsenmaksu

FiComin perusjäsenmaksu 5 000 euroa/jäsenyritys/vuosi. Tämän lisäksi tulee prosentuaalinen jäsenmaksu, joka on tällä hetkellä 0,015 % jäsenyrityksen liikevaihdosta ja viennin laskutuksesta. Kokonaisjäsenmaksuun voidaan lisätä lisäosuus, joka on 5 %.

Kiinnostaako FiComin jäsenyys?

Jos kiinnostuit FiComin jäsenyydestä, ota yhteyttä!