e-kirjat

Viimeksi päivitetty 10.05.2022: Kirjamyynti Suomessa, Sähköisten julkaisujen osuus kirjamyynnistä Suomessa

e-kirjojen myynti Suomessa

e-kirjojen julkaisu Suomessa

e-kirjojen lukeminen / äänikirjojen kuuntelu


e-kirjojen myynti Suomessa

2021

Suomessa myytiin vuonna 2021 sähköisiä julkaisuja (sisältää sähköisessä muodossa myydyt fyysiset tallenteet, sähköiset äänikirjat, sähkökirjat ja ammatilliset digikirjastot), 96,7 miljoonalla eurolla, kasvua edellisestä vuodesta oli 37 %. Osuus koko kirjamyynnistä oli 35 %.

Varsinaisia e-kirjoja (verkon kautta ladattavat tai luettavat sähkökirjat) myytiin 35 miljoonalla eurolla, kasvua edellisestä vuodesta oli 59 %.  e-kirjojen osuus euromääräisestä kirjamyynnistä oli 13 %.

Äänikirjoja myytiin 33,4 miljoonalla eurolla, kasvua edellisvuodesta oli 46 %. Äänikirjojen osuus koko kirjamyynnistä oli 12 %

Kirjamyynti yhteensä vuonna 2021 oli 276,3 miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 11 %. Kasvu selittyy sähköisten julkaisujen myynnin merkittävällä kasvulla.

Kirjamyynti Suomessa

Sähköisten julkaisujen osuus kirjamyynnistä Suomessa

Lähteet: Kustannusalan vuositilasto 2021, Suomen Kustannusyhdistys


e-kirjojen julkaisu Suomessa

2020

Julkaistuista uusista nimekkeistä varsinaisten e-kirjojen osuus vuonna 2020 oli 29 %. Uusia e-kirjoja julkaistiin 2 330 uutta nimekettä, mikä oli 25 % edellisvuotta enemmän. Uusia äänikirjoja julkaistiin 1 766 kappaletta, mikä oli 22 % julkaistuista uusista nimekkeistä. Kasvua edellisvuodesta oli 46 %.

Kaikkien sähköisten julkaisujen (sisältää sähköisessä muodossa myydyt fyysiset tallenteet, sähköiset äänikirjat, sähkökirjat ja ammatilliset digikirjastot*) osuus julkaistuista uusista nimekkeistä oli 58 %. Uusia sähköisiä julkaisuja oli 4 571 uutta nimekettä, kasvua edellisvuodesta oli 23 prosenttia.

Suomessa julkaistut kirjat

Sähköisten julkaisujen osuus julkaisuista

Lähteet: Kustannusalan vuositilasto 2020, Suomen Kustannusyhdistys


e-kirjojen lukeminen / äänikirjojen kuuntelu ja lainaus

Äänikirjojen kuuntelu

Väestön tieto- ja viestintätekniikka -tutkimuksessa kysyttiin äänikirjojen kuuntelusta 16 – 89-vuotiailta suomalaisilta.  Kaikista vastaajista 23 % oli kuunnellut äänikirjoja kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana (kysely tehdään keväisin vuoden toisella neljänneksellä). Osuus pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna.

Äänikirjojen kuuntelu tai lataaminen ikäryhmittäin

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2021, Tilastokeskus

Kirjojen lukeminen verkossa tai sähköisesti

Tilastokeskuksen Vapaa-ajan osallistuminen -tutkimuksessa kysyttiin myös lukemisen muutoksesta. Vastaajia oli noin 7000 yli 10-vuotiasta vakituisesti Suomessa asuvaa henkilöä. Tutkimus tehtiin vuonna 2017, tulokset julkaistiin keväällä 2019. Seuraava tutkimus julkaistaneen 2023.

Kirjoja lukeneista vastaajista 19 % luki kirjoja verkossa tai sähköisesti, 81 % ei lukenut e-kirjoja. Iällä oli suuri vaikutus lukemistavan valintaan.

Kirjoja verkossa tai sähköisesti lukeneet iän mukaan

e-kirjojen lukemiseen käytetyt välineet:

  • Älypuhelin 9 % vastaajista
  • Tabletti 9 % vastaajista
  • Tietokone 8 % vastaajista
  • Lukulaite 2 % vastaajista

Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen: Lukemisen muutokset, Tilastokeskus


Riikka Vaaja, tietoasiantuntija, FiCom ry

Kategoria