ICT ja ympäristö

Viimeksi päivitetty 15.11.2021: ICT-toimialan sähkönkäyttö Suomessa, ICT-alan kasvihuonekaasut

Sähkönkäyttö

Kasvihuonekaasut

Tutkimuksia ICT-alan ympäristövaikutuksista


Sähkön käyttö

ICT-toimialan sähkönkäyttö Suomessa

 • “Toimialat yhteensä” sisältää tässä myös kotitaloudet.
 • ICT-toimiala tässä sisältää Tilastokeskuksen toimialaluokat (luokkien nimet muuttuneet 2019)
  • 26: Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
  • 61: Televiestintä
  • 62–63 Tietojenkäsittelypalvelu

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Vuonna 2019

ICT-toimialan sähkönkäyttö kasvoi 5,9 % edellisestä vuodesta. Osuus kaikkien toimialojen sähkönkäytöstä oli 2,07 %.

Kaikkien toimialojen sähkönkäyttö pieneni 2,0 % edellisvuodesta.

Lähde: Energiatilinpito, Tilastokeskus


Kasvihuonekaasut

Suoriksi kasvihuonekaasuiksi (fossiilinen CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) luetaan päästöt, jotka vaikuttavat suoraan ilmaston lämpenemiseen. Nämä kasvihuonekaasupäästöt on raportoitu hiilidioksidiekvivalentteina, jolloin ilmaistaan niiden yhteenlaskettu ilmastonlämpenemispotentiaali.

ICT-alan kasvihuonekaasut

 • “Toimialat yhteensä” sisältää tässä myös kotitaloudet.
 • ICT-toimiala tässä sisältää Tilastokeskuksen toimialaluokat (luokkien nimet muuttuneet 2019)
  • 26: Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
  • 61: Televiestintä
  • 62–63 Tietojenkäsittelypalvelu

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

ICT-toimialan osuus kasvihuonekaasuista Suomessa vuonna 2019 oli hyvin alhainen, vain 0,03 %.

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain, Tilastokeskus

Kasvihuonekaasujen eri lajit ja niiden määritelmät Tilastokeskuksen sivuilla


Tutkimuksia ICT-alan ympäristövaikutuksista

Mobile Net Zero: State of the Industry on Climate Action 2022, GSMA toukokuu 2022

Informaatiosektorin kasvihuonekaasupäästöt toimitusketjussa, ETLA-raportti 121 4.1.2022

Kooste internetin käytöstä ja datakeskusten sähkönkulutuksesta, IEA marraskuu 2021

Digitalisaatio ja luonnonvarat: GTK:n tutkimustyöraportti 53/2021, GTK, SYKE, VTT

Ekologisesti kestävällä digitalisaatiolla ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin: ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän loppuraportti. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2020:19

LVM asetti työryhmän ajalle 1.11.2019 – 30.11.2020 tarkastelemaan keinoja ICT-alan omaa energian- ja materiaalinkulutuksen vähentämiseen sekä keinoja saada käyttöön ICT-alan merkittävä potentiaali ilmasto- ja ympäristöystävällisemmän yhteiskunnan mahdollistajana. Raportin toimenpide-ehdotuksia: ICT-infrastruktuurin energiatehokkuuden parantaminen, hukkalämmön ja hiilettömän energian hyödyntämisen edistäminen, ICT-alan palvelujen energiatehokkuus, ICT-laitteiden materiaalivirtojen ekologinen kestävyys, ICT-ratkaisujen ja nousevien teknologioiden ekologisesti kestävän hyödyntämisen ja kehittäminen.

ICT:n rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä energia-alalla. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2020:11

ICT-ala, ilmasto ja ympäristö: ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän väliraportti. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2020:9

Selvitys ICT-alan nousevien teknologioiden vaikutuksista ympäristön- ja ilmastonmuutokseen. Deloitte. Traficomin julkaisuja 224/2020.

Riikka Vaaja, tietoasiantuntija, FiCom ry

Kategoria