ICT-alan työlliset ja koulutus

Viimeksi päivitetty 12.05.2022: ICT-alan työntekijöiden osuus kaikista työntekijöistä EU-maissa, ICT-alan uudet opiskelijat ammattikorkeakouluissa, ICT-alan opiskelijat yhteensä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa

ICT-alan työlliset

ICT-alan koulutuksen uudet opiskelijat ja valmistuneet

ICT-alalta valmistuneiden työllistyminen

Kansainvälisiä tietoja


ICT-alan työlliset

ICT-alan työlliset, vuosikeskiarvo

Vuonna 2021 ICT-alalla työskenteli n. 121 000 henkilöä. Työllisten määrä kasvoi 3 % edelliseen vuoteen verrattuna.

  • Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksessa työllisten määrä laski 9 % edelliseen vuoteen verrattuna.
  • Televiestinnässä työllisten määrä kasvoi 20 % edelliseen vuoteen verrattuna.
  • Ohjelmistot ja konsultointi toimialalla työllisten määrä kasvoi 4 % edelliseen vuoteen verrattuna.
  • Tietopalvelutoiminnassa työllisten määrä pysyi samana kuin edellisenä vuotena

Tiedot liitetiedostossa 2014-2021

HUOM! Tilastokeskus on ottanut käyttöön uuden estimointimenetelmän vuoden 2021 alusta. Luvut on korjattu takautuvasti, eivätkä ole vertailukelpoisia aikaisempaan.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on haastattelututkimus, jonka tiedot kerätään tietokoneavusteisella puhelinhaastatteluilla 15-74-vuotiailta suomalaisilta. Kuukausittainen otos on noin 12 000 henkeä. Otannasta johtuen lukuihin sisältyy satunnaisuutta.

Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus


ICT-alan koulutuksen uudet opiskelijat ja valmistuneet

ICT-alan opiskelijat yhteensä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa

ICT-alaa opiskeli yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa vuonna 2021 yhteensä 33 626 opiskelijaa. Opiskelijoista 16 521 opiskeli ammattikorkeakouluissa ja 17 105 yliopistoissa. Luku sisältää yliopistoissa ylempää ja alempaa korkeakoulututkintoa, lisensiaatintutkintoa sekä tohtorintutkintoa opiskelevat. Ammattikorkeakouluopiskelijoissa luku sisältää sekä AMK- että YAMK-tutkintoa opiskelevat. Opiskelijoista 76 % oli miehiä.

Lähde: Opiskelijat ja tutkinnot, Tilastokeskus

ICT-alan uudet opiskelijat ja suoritetut tutkinnot ammattikorkeakouluissa

Naisten osuus ICT-alan uusista opiskelijoista ja suoritetuista tutkinnoista ammattikorkeakouluissa

ICT-alan (tietojenkäsittely ja tietoliikenne) uusien opiskelijoiden määrä ammattikorkeakouluissa kasvoi 3 % vuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna. Suoritettujen tutkintojen määrä ammattikorkeakouluissa nousi 5 % vuonna 2021 verrattuna edelliseen vuoteen. Suoritetut tutkinnot sisältävät sekä AMK- että YAMK-tutkinnot.

Naisten osuus ICT-alan opiskelijoissa ammattikorkeakouluissa on ollut tasaisessa kasvussa vuodesta 2017 lähtien. Vuonna 2021 uusista ICT-alan opiskelijoista 28,3 % oli naisia. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2 prosenttiyksikköä.

Lähde: Opiskelijat ja tutkinnot, Tilastokeskus

ICT-alan uudet opiskelijat ja suoritetut tutkinnot yliopistoissa

Naisten osuus ICT-alan uusista opiskelijoista ja suoritetuista tutkinnoista yliopistoissa

ICT-alan (tietojenkäsittely ja tietoliikenne) uusien opiskelijoiden määrä yliopistoissa kasvoi vuonna 2021 12 % verrattuna edelliseen vuoteen. Suoritettujen tutkintojen määrä laski 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Suoritetut tutkinnot sisältävät sekä alemmat että ylemmät korkeakoulututkinnot, lisensiaatintutkinnot ja tohtorintutkinnot.

Naisten osuus uusista ICT-alan opiskelijoista yliopistoissa kasvoi hieman vuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan naisten osuus valmistuneista pieneni.

Lähde: Opiskelijat ja tutkinnot, Tilastokeskus


ICT-alalta valmistuneiden työllistyminen

Työllistymistilanne vuoden kuluttua valmistumisesta

Työllistyneillä tarkoitetaan päätoimisia työllisiä. Päätoimisiksi työllisiksi luetaan henkilöt, joilla oli voimassa oleva työsuhde vuoden viimeisellä viikolla. Myös alle kuukauden kestäneet työsuhteet lasketaan mukaan. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin.

Lähde: Sijoittuminen koulutuksen jälkeen, Tilastokeskus


Kansainvälisiä tietoja

EU

ICT-alan työntekijöiden osuus kaikista työntekijöistä EU-maissa v. 2021

  • Employed ICT specialists – percentage of total employment

Tiedot vuodesta 2014 alkaen taulukkomuodossa liitteenä

Suomessa ICT-alan asiantuntijoiden osuus kaikista työntekijöistä vuonna 2020 oli EU-maiden toiseksi korkein, 7,4 %. Suomen ohi tilastoissa kiilasi Ruotsi 8,0 % osuudella.

EU-maissa keskimäärin ICT-alan asiantuntijoita oli 4,5 % kaikista työntekijöistä. Tilastossa on mukana myös Norja ja Islanti.

Lähde: Eurostat

Riikka Vaaja, tietoasiantuntija, FiCom ry

Kategoria