ICT-toimiala ja bruttokansantuote

Viimeksi päivitetty 10.01.2022: ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta EU-maissa

ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta Suomessa

ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta EU-maissa


ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta Suomessa

ICT-toimiala sisältää tässä:

  • TOL 26, tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
  • TOL 61, televiestintä
  • TOL 62-63, tietojenkäsittelypalvelut

ICT-toimialan osuus bruttokansantuotteesta Suomessa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan ICT-toimialan osuus BKT:sta vuonna 2020 oli 5,95 %.

Näistä tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksen osuus bruttokansantuotteista vuoden 2020 ennakkotiedon perusteella oli 2,0 %, televiestinnän 1 % ja tietojenkäsittelypalvelujen 3,0 %.

Eurostatin tarkasteluihin verrattuna eroa voi olla ainakin toimialojen rajauksessa, toimialojen jaossa teolliseen ja palvelutoimintaan, sekä mahdollisissa sektorirajauksissa.

Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito


ICT -toimialan osuus bruttokansantuotteesta EU-maissa

Korkeimmat ICT-toimialan osuudet maan bruttokansantuotteesta vuonna 2019 oli Maltalla 7,64 %, Bulgariassa 6,62 % ja Ruotsissa 6,48 %. Suomessa osuus oli 4,91 %. EU-maiden keskiarvoa ei julkaistu.

Kaikista EU-maista ei tietoja ole saatavilla. Tammikuun alussa 2022 julkaistiin vuoden 2019 tiedot.

Tiedot liitetiedostossa taulukkomuodossa.

Lähde: Eurostat

Riikka Vaaja, tietoasiantuntija, FiCom ry

Kategoria