Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Viimeksi päivitetty 11.05.2022: Eräiden OECD-maiden tutkimus- ja kehitysmenoja

Suomen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot

Yritysten innovaatiotoiminta Suomessa

Patenttihakemukset Suomessa

EU-maiden tietoja

OECD-maiden tilastoja


Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa, miljoonaa euroa ja osuus bruttokansantuotteesta

Tiedot taulukkomuodossa 1995–2021

Arvio tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista vuonna 2021 Suomessa

  • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa ovat arviolta 7 156 miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta olisi 3,2 %.
  • Osuus bruttokansantuotteesta olisi 2,88 prosenttia.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan osuus sektoreittain

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa 2020

  • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Suomessa vuonna 2020 olivat 6 933 miljoonaa euroa. Kasvua vuodesta 2019 oli 3,2 %
  • Osuus bruttokansantuotteesta oli 2,94 %
  • Yrityssektorin osuus tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista oli 67 % (noin 4 644,2 miljoonaa euroa).
  • Julkisen sektorin osuus tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista oli 8,4 % (noin 585,6miljoonaa euroa).
  • Korkeakoulusektorin osuus tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista oli 24,6 % (noin 1 702,8 miljoonaa euroa).

Yritysten TKI-menot taulukkomuodossa 2010–2021

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta, Tilastokeskus


Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ICT-alalla

ICT-toimialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen osuus koko yrityssektorin t&k-menoista vuonna 2020 oli 39 % (1 815,8 miljoonaa euroa). Kasvua vuoteen 2019 verrattuna oli 1,5 prosenttiyksikköä.

ICT-toimialan tutkimus- ja kehittämismenot

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta, Tilastokeskus


Yritysten innovaatiotoiminta Suomessa

Tilastokeskus tutki suomalaisten yritysten innovaatiotoimintaa vuosina 2014 – 2016. Mukana olivat vähintään 10 henkilöä työllistävät yritykset teollisuudessa sekä eräillä palvelualoilla.

Huhtikuussa 2020 julkaistun loppuraportin mukaan yritysten innovaatiotoimintaa harjoitti keskimäärin 62 prosenttia tutkitun kohdejoukon yrityksistä. Se oli kolme prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisessä tutkimuksessa.

Innovaatiotoimintaa harjoittavat yritykset

Innovaatiotoimintaa (laajasti määriteltynä) oli: televiestinnän yrityksistä 65,4 prosentilla, tietokoneita sekä elektronisia ja optisia tuotteita valmistavista yrityksistä 93 prosentilla.

Aiempien vuosien tietoja liitetiedostona (vuodet 2008-2010, 2012 ja 2014-2016).

Lähde: Innovaatiotoiminta 2018, Tilastokeskus


Patenttihakemukset Suomessa

Patentti- ja rekisterihallitukseen tehtyjen tietoliikennealan* patenttihakemusten määrä vuonna 2021 oli 260 kappaletta. Patenttien määrä pysyi samalla tasolla kuin edeltävänä vuonna.

* Tietoliikennealaan otettu kansainvälisen patenttiluokituksen (IPC) mukaan luokat Telecommunications and Digital communication

Tietoliikennealan patenttihakemukset Suomessa

Tietoliikennealan patenttihakemusten osuus

Tietoliikennealan patenttihakemusten osuus kaikista sähkötekniikan patenttihakemuksista oli 49 %.  Kaikista Suomessa jätetyistä patenttihakemuksista niiden osuus oli 16 %.

Lähde: Patenttihakemukset tekniikan alueittain, PRH


Kansainvälisiä tietoja

EU

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytetty raha asukasta kohden

Suomessa tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettiin 1 255 euroa asukasta kohti vuonna 2020 (mukana kaikkien sektoreiden menot). Se oli lähes kaksi kertaa enemmän kuin EU-maissa keskimäärin.

Lähde: Eurostat


Innovaatiokehitys EU:ssa

EU julkaisee vuosittain Euroopan innovaatioiden tulostaulun, European Innovation Scoreboard, jossa verrataan EU-maita 27 eri indikaattorien avulla. 

Vuoden 2021 raportti julkaistiin kesäkuussa 2021, tiedot ovat vuodelta 2020.

EU:n innovaatiotoiminta verrattuna joihinkin kolmansiin maihin: European Innovation Scoreboard 2021

EU:n sisäisessä vertailussa:

  • Innovaatiojohtajat (innovaatiotoiminnan indeksi on yli 140): Ruotsi, Suomi, Tanska ja Belgia.  Lue Suomen maaprofiili täältä.
  • Vahvat innovoijat (innovaatiotoiminnan indeksi 120–140): Hollanti, Saksa, Luxemburg, Itävalta, Ranska ja Irlanti

Lähde: European Innovation Scoreboard 2021


EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2021 -raportissa on mukana 39 maasta yhteensä 2500 yritystä, jotka ovat olleet suuria tutkimus- ja kehitystoiminnan investoijia vuonna 2020.

Kukin yrityksestä on investoinut yli 36 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitystoimintaan. Investointien yhteenlaskettu summa muodostaa noin 90 % maailman liiketoiminnan tutkimus- ja kehitystoiminnan investoinneista. EU:sta on mukana 401 yritystä (20, % investoinneista), USA:sta 779 yritystä (38,% investoinneista), Kiinasta 597 yritystä (16 % investoinneista) ja Japanista 293 yritystä (12 % investoinneista).

Lähde: Industrial R&D Investment Scoreboard, 2021, EU


OECD

Eräiden OECD-maiden tutkimus- ja kehitysmenoja

Tutkimus- ja kehitysmenot OECD-maissa keskimäärin olivat 2,7 % bruttokansantuotteesta vuonna 2020. EU-maissa ne olivat keskimäärin 2,2 % bruttokansantuotteesta. Suomessa tutkimus- ja kehitysmenot olivat 2,9 % bruttokansantuotteesta. 

Tiedot taulukkomuodossa liitteenä

Lähde: Gross domestic spending on R&D, OECD

Riikka Vaaja, tietoasiantuntija, FiCom ry

Kategoria