Televiestintäalan investoinnit

Viimeksi päivitetty 02.01.2023: Tilastokeskuksen laskemat investointiluvut

Televiestinnän toimialan investoinneista esitetyt laskelmat voivat poiketa toisistaan. Erilaisiin tuloksiin vaikuttavat muun muassa vertailun kohdejoukon koon vaihtelu (esim. Tilastokeskuksen luvuissa teleyritysten määrä on suurempi kuin Liikenne- ja viestintäviraston luvuissa), mitä investointeja verrataan (brutto-netto, aineelliset-aineettomat) sekä miten mukaan otetut investoinnit määritetään.

Tilastokeskuksen laskemat investointiluvut

Liikenne- ja viestintäviraston laskemat investointiluvut

Pohjoismaiden ja Baltian maiden teleyritysten investoinnit

Kategoria