IoT esineiden internet

Viimeksi päivitetty 18.05.2022: IoT maailmalla

IoT Suomessa

IoT Euroopassa

IoT maailmalla


IoT, Internet of Things, asioiden ja esineiden internet, teollinen internet, asioiden ja esineiden verkottuminen…

Eri tutkimuslaitosten julkaisemissa ennusteissa ja arvioissa on isoja eroja, mikä osittain johtunee toistaiseksi selkiytymättömistä määritelmistä IoT:n ja siihen yhteydessä olevien laitteiden suhteen.

Eri määritelmiä IoT:lle


IoT Suomessa

Esineiden internet yrityksissä

Tilastokeskuksen Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2021 -tutkimuksessa selvitettiin myös IoT:n käyttöä yrityksissä. Keskimäärin 40 prosentilla yrityksistä oli käytössä laitteita tai järjestelmiä, joita voi valvoa tai hallita internetin välityksellä (esineiden internet IoT). Osuus vaihteli yrityksen toimialan ja koon mukaan. Pienimmissä yrityksissä, 10–19 henkilöä työllistävissä, osuus oli 36 % ja suurimmissa, yli 100 henkilöä työllistävissä, osuus oli 53 %.

 Esineiden internetin käyttö yrityksissä

  • Vähintään 10 henkilöä työllistävät yritykset

Esineiden internetin käyttötarkoitukset

  • vähintään 10 henkilöä työllistävät yritykset

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2021, Tilastokeskus


Liikenne- ja viestintävirasto kysyy viestintäpalveluiden kuluttajatutkimuksessa vastaajilta muun muassa mitä internetiin kytkettyjä laitteita kotitalouksiin oli hankittu.

Kotitalouksien hankkimat internetiin kytkettävät laitteet

Vuonna 2021 33 % ei ollut hankkinut mitään näistä laitteista tai ei osannut sanoa, vuonna 2020 osuus oli 36 %.

Lähde: Kuluttajatutkimus 2021, Liikenne- ja viestintävirasto


Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessa kysytään internetiin liitettyjen laitteiden ja järjestelmien käytöstä kotitalouksissa.

Vuoden 2020 kyselyssä eniten, 30 prosenttia, oli käytetty internetiin liitettyjä älykelloja, kuntoilu- ja turvalaitteita.

Internetiin liitettyjen laitteiden ja järjestelmien käyttö kotitalouksissa

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2020, Tilastokeskus


Smart City Index

IMD ja SUTD (=Singapore University of Technology and Design) laativat yhteistyössä maapallon 118 kaupungista ”Smart City Index” -vertailun.

Vuoden 2021 indeksissä Helsinki oli listalla kuudentena. Vuonna 2020 Helsinki oli sijalla kaksi.

Ykkösenä vertailussa oli Singapore, toisena Zurich ja kolmantena Oslo.

Vertailu perustuu asukkaiden käsitykseen oman kaupunkinsa järjestelmistä ja teknologisista sovelluksista.

Lähde: Smart City Index 2021, IMD ja SUTD


IoT Euroopassa

Esineiden internetin käyttö yrityksissä Euroopassa 2021

Eurostat selvitti esineiden internetin käyttöä eurooppalaisissa vähintään 10 henkeä työllistävissä yrityksissä. Finanssialan yritykset on rajattu tarkastelusta pois.

EU:ssa keskimäärin 29 % yrityksistä hyödynsi toiminnassaan IoT:tä vuonna 2021. Eniten sitä hyödynnettiin Itävallassa ja Sloveniassa. Suomessa ja Ruotsissa hyödynnetään IoT:tä kolmanneksi eniten Euroopassa.

Lähde: Eurostat


Euroopan komission perustama AIOTI:n (Alliance for Internet of Things Innovation) tehtävänä on kehittää ja muodostaa vuorovaikutuskanavia Internet of Things-asioiden parissa olevien tahojen välille ja luoda Eurooppaan dynaaminen IoT-ekosysteemi.

AIOTI:n julkaisemia raportteja. Muun muassa: Report on Wearables, Report on Smart Cities, Report on Smart Mobility.

Lähde: The Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI), EU

IDC (huhtikuussa 2020) arvioi älykotilaitteiden määrän Euroopassa olevan 39,9 miljoonaa laitetta. Kasvua edellisestä vuodesta oli 20,4 prosenttia. Vuonna 2024 älykotilaitteiden toimituksia Euroopan markkinoilla ennustetaan olevan 201,1 miljoonaa. Suurimpia toimittajia olisivat Amazon.com (19 prosenttia), Google (15,2 prosenttia) ja Samsung (12,7 prosenttia).

IDC:n (helmikuussa 2019) arvion mukaan eurooppalaiset IoT-markkinat vuonna 2019 olisivat 171 miljardia dollaria, kasvua edellisestä vuodesta olisi 19,8 prosenttia.  Vuoteen 2022 mennessä markkinoiden ennustetaan kasvavan 241 miljardiin dollariin.  Vuonna 2019 Saksan IoT-markkinoiden arvioidaan olevan Euroopan suurimmat, reilut 35 miljardia dollaria. Ranskan ja UK:n markkinoiden arvioidaan olevan yli 25 miljardia dollaria ja Italian noin 19 miljardia dollaria.


IoT maailmalla

GSMA (maaliskuussa 2022) arvioi IoT-yhteyksiä olleen maailmanlaajuisesti 15,1 miljardia vuonna 2021. Ennusteen mukaan niiden määrä vuonna 2025 kasvaa 23,3 miljardiin. Suurimmat kasvukohteet ovat älykodit ja älykkäät rakennukset. Älykotilaitteita kotitalouksissa on eniten Aasian ja Tyynenmeren alueella (ml. Kiina), toiseksi eniten Pohjois-Amerikassa ja kolmanneksi eniten Euroopassa. Kaksi kolmasosaa IoT-yhteyksien kasvusta tulee nimenomaan Aasian ja Tyynenmeren alueelta. Lähde: The Mobile Economy 2022, GSMA

Ericsson:in (kesäkuussa 2021) mukaan laajapeittoisten (wide-area) IoT-yhteyksien määrän vuonna 2020  arvioidaan olevan  1,7 miljardia ja sen ennustetaan kasvavan 5,8 miljardiin vuonna 2026. Vuotuinen kasvu 2020 – 2026 olisi 23 %.  Näistä mobiiliyhteyksiä olisi 1,6 miljardia vuonna 2020 ja 5,4 miljardia vuonna 2026, ja vuotuinen kasvuvauhti 23 %. Lyhyen kantaman (short-range) IoT-yhteyksien määrän vuonna 2020 arvioidaan olevan 10,7 miljardia ja sen ennustetaan kasvavan 20,6 miljardiin vuonna 2026, vuotuinen kasvu olisi 12 %. Kaikkien IoT-yhteyksien määrä yhteensä kasvaisi 12,4 miljardista vuonna 2020 vuoden 2026 ennusteen mukaan 26,4 miljardiin. Vuotuinen kasvuvauhti olisi 13 %. (Ericsson Mobility Report)

IDC (joulukuussa 2020) arvioi puettavan teknologian maailmanlaajuisten markkinoiden kasvaneen 35,1 prosenttia vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Laitetoimitusten arvioitiin olevan 125 miljoonaa kappaletta. Suurimmat markkinaosuudet: Apple 33,1 prosenttia, Xiaomi 13,6 prosenttia ja Huawei 11,0 prosenttia.

ABI Research (marraskuussa 2020) arvioi yhdistettynä ja aktiivisessa käytössä olevien IoT-laitteiden määräksi maailmanlaajuisesti 6,6 miljardia. Näistä 840 miljoonaa, noin 8 prosenttia, käyttäisi mobiiliverkkoa

IDC (syyskuussa 2020) arvioi älykotilaitteiden maailmanlaajuisten markkinoiden kasvavan 4,1 prosenttia vuonna 2020. Toimitusten määrä olisi yli 854 miljoonaa älykotien laitetta. Vuonna 2024 toimitusten määrän ennustetaan kasvavan yli 1,5 miljardiin laitteeseen ja viiden vuoden vuotuisen kasvun olevan 14 prosenttia. Videoviihteeseen liittyvien laitteiden (esim. älytelevisiot) markkinaosuuden vuonna 2020 arvioidaan olevan 41,4 prosenttia, kodin turva- ja valvontalaitteiden 19,5 prosenttia ja älykaiuttimien 15,6 prosenttia. Ennuste vuoden 2024 vastaavista markkinaosuuksista: videoviihde 31,3 prosenttia, kodin turva- ja valvonta 21,1 prosenttia ja älykaiuttimet 14,1 prosenttia.

ABI Researchin (elokuussa 2020) arvion mukaan IoT yhdyskäytävä -laitteiden (IoT Gateways) maailmanlaajuiset toimitukset vuonna 2020 olisivat 102 miljoonaa laitetta ja kasvaisivat 169,2 miljoonaan toimitukseen vuonna 2025. Vuotuinen kasvu olisi 10,6 prosenttia. Vastaavasti älykkäiden IoT yhdyskäytävä -laitteiden (Smart IoT gateways) toimitusten vuonna 2020 arvioidaan olevan 8,5 miljoonaa laitetta ja määrän kasvavan 21,4 miljoonaan laitteeseen vuonna 2025. Vuotuinen kasvu olisi 20,2 prosenttia.

Abi Researchin (elokuussa 2020) mukaan maailmanlaajuisten älykotimarkkinoiden arvo vuonna 2020 olisi 85 miljardia dollaria. Kasvua olisi noin neljä prosenttia edellisestä vuodesta, kun kasvuarvio ennen koronapandemiaa oli 21 prosenttia. Uusien ennusteiden mukaan älykotimarkkinoiden maailmanlaajuinen arvo vuonna 2026 olisi 317 miljardia dollaria, mikä olisi viisi prosenttia enemmän kuin ennen koronapandemiaa annetussa ennusteessa.

IDC (kesäkuussa 2020) arvioi koronapandemian hidastavan IoT-kulutuksen kasvua vuonna 2020. Maailmanlaajuisen IoT-kulutuksen arvioidaan olevan 742 miljardia vuonna 2020, kasvua edellisestä vuodesta olisi 8,2 prosenttia, kun ennen pandemiaa, annettu kasvuarvio oli 14,9 prosenttia. Kasvun ennustetaan kuitenkin palaavan ennalleen jo vuonna 2021 ja vuotuisen kasvun 2020 – 2024 ennustetaan olevan 11,3 prosenttia.

Riikka Vaaja, tietoasiantuntija, FiCom ry

Kategoria