Julkisten palvelujen digitalisointi

Viimeksi päivitetty 17.01.2022: Suomi.fi -palvelun viisi eniten käytettyä sähköisen asioinnin palvelua vuonna 2021

Tietoa Suomesta

EU

Linkkejä kansainvälisiin tutkimuksiin


Eri maiden tietoyhteiskuntavertailut ovat haasteellisia, sillä vertailtavien maiden kulttuuriset ja taloudelliset tilanteet sekä koulutuksen ja yhteiskunnan rakenteet vaihtelevat. Kuvaavien, yhteismitallisten mittareiden valinta on vaikeaa ja myös saatavilla olevan tiedon laatu tai mittarin sisältö voi vaihdella eri maiden välillä. Haasteista huolimatta saa vertailuista kuitenkin hyviä suuntaviivoja.


Suomen tietoja

Sähköisten asiointipalvelujen käyttö Suomi.fi -palvelussa

Suomi.fi sähköisiin asiointipalveluihin tunnistauduttiin yhteensä

 • 87,4 miljoonaa kertaa vuonna 2018
 • 112,2 miljoonaa kertaa vuonna 2019
 • 154,7 miljoonaa kertaa vuonna 2020
 • 200,5 miljoonaa kertaa vuonna 2021

Suomi.fi -palvelun viisi eniten käytettyä* sähköisen asioinnin palvelua vuonna 2021

*) sähköiseen asiointipalveluun on tunnistauduttu

Lähde: Suomi.fi palvelunhallinta


Viranomaistiedon käyttäminen internetin välityksellä

Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessa selvitettiin sähköisten viranomaispalveluiden käyttöä tutkimusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Kohderyhmänä oli 16–89 -vuotiaat suomalaiset

Sähköisten viranomaispalveluiden käyttö

Eniten viranomaisten tai julkisten palvelujen tarjoajien palveluja internetin kautta käyttivät 25–34 -vuotiaat.  Heistä 94 % haki tietoja netin kautta, 82 % haki netistä virallisen lomakkeen sen täyttämistä varten ja 86 % lähetti täytetyn lomakkeen netin kautta. Vanhimmasta ikäryhmästä, 75 – 89-vuotiaat, noin viidennes käytti kaikkia edellä mainittuja palveluja.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2021, Tilastokeskus


Kuntien digitalisaatioselvitys

Selvityksessä oli mukana yhteensä 60 kuntaa, 15 kuntaa kustakin Pohjoismaasta (5 suurta, 5 keskikokoista ja 5 pientä).  Selvitys tehtiin joulukuun 2019 ja toukokuun 2020 välisenä aikana haastatteluin ja kuntien verkkosivuja tutkimalla ja siinä tutkittiin kolmea eri asiakokonaisuutta: mobiiliverkon käyttö, kuntien tarjoamat sähköiset palvelut asukkaille ja älykunnan kehitys.

Suomen viisi parasta kuntaa

 • Tampere 6,9 pistettä, sijoitus 10.
 • Oulu 6,7 pistettä, sijoitus 13.
 • Helsinki 6,0 pistettä, sijoitus 20.
 • Vantaa 5,7 pistettä, sijoitus 27.
 • Salo 5,2 pistettä, sijoitus 30.

Paras sijoitus meni Tanskaan:  Aalborg 8,3 pistettä.

Kuntien kokonaispisteiden keskiarvot maittain

 • Norja 6,0 pistettä
 • Tanska 5,6 pistettä
 • Ruotsi 5,1 pistettä
 • Suomi 4,4 pistettä

Kuntien saamat pisteet maittain ja asiakokonaisuuksittain

Lähde: Nordic Digital Municipality Index, Telenor


Julkishallinnon digitaalisten palvelujen käyttö Suomessa ja EU:ssa keskimäärin

EU:n julkaiseman Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin, DESI:n, mukaan Suomi sijoittui julkishallinnon digitaalisissa palveluissa EU-maista kolmanneksi vuonna 2021. Suomen saama pistemäärä oli 86,7 kun EU-maiden keskiarvo oli 68,1

Suomalaisista internetin käyttäjistä 91 % käytti sähköisen hallinnon palveluja, EU-maissa keskimäärin vastaava osuus oli 64 %. Esitäytettyjen lomakkeiden saatavuudesta Suomi sai 97/100 pistettä, kun EU:n keskiarvo oli 63/100 pistettä.

Digitaalisten palvelujen käyttö Suomessa ja EU-maissa keskimäärin 2021

Lähde: Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi, DESI 2021, EU

Suomen maaraportti


EU

Henkilöiden julkisten palvelujen käyttö internetin kautta EU-maissa 2021

Suomessa 16–74-vuotiaista henkilöistä henkilöistä 89 % oli käyttänyt julkisia palveluja internetin kautta edellisen vuoden aikana.  EU-maiden keskiarvo oli 58 %. Suomea yleisempää julkisten palveluiden käyttö netin kautta oli muissa Pohjoismaissa ja Irlannissa.

Lähde: Eurostat


Linkkejä kansainvälisiin tutkimuksiin julkishallinnon sähköisistä palveluista:

EU:n julkaisema eGovernment Benchmark, julkaistaan kerran vuodessa.

YK:n julkaisema e-Government Survey, julkaistaan joka toinen vuosi

Riikka Vaaja, tietoasiantuntija, FiCom ry

Kategoria