Kansainvälisiä digitalisaatiovertailuja

Viimeksi päivitetty 28.07.2022: EU Digital Economy and Society Index 2022

Digitalisaatiovertailujen haasteellisuudesta

Vertailuissa valitaan eri näkökulmia: kuinka laajalti tietotekniikka on saatavilla ja käytössä sekä toisaalta esimerkiksi mitä palveluita on sähköisesti saatavilla, millä kehitysasteella ne ovat ja paljonko niitä todellisuudessa käytetään. Vertailussa voidaan tarkastella kehitystä kuluttajan tai yrityksen näkökulmasta.

Vertailtavien maiden kulttuuriset ja taloudelliset tilanteet sekä koulutuksen ja yhteiskunnan rakenteet vaihtelevat suuresti. Kuvaavien, yhteismitallisten mittareiden valinta on vaikeaa. Saatavilla olevan tiedon laatu voi vaihdella ja mittarin sisältö poiketa eri maiden välillä.

Suuntaviivoja vertailut kuitenkin antavat ja niitä kannattaa hyödyntää kehitystyön apuna, kunhan samalla muistaa välttää liian suoraviivaisten johtopäätösten tekemisen.

EU Digital Economy and Society Index (DESI)

Digibarometri

Teknologiabarometri

Kategoria