Verkkopankin käyttäminen

Viimeksi päivitetty 20.12.2021: Verkkopankin käyttö EU-maissa 2021

Verkkopankki Suomessa

Eurooppa


Verkkopankin käyttö Suomessa

Finanssiala tutkii verkkopankin/mobiilipankin ja käyttöä ja laskun maksutapoja Suomessa. Viimeisin tutkimus julkaistiin 2021. Tutkimuksen kohteena oli 2 503 mannersuomalaista 15–79 -vuotiasta henkilöä. Puhelinhaastattelut tehtiin helmi–maaliskuussa 2021. Haastattelut teki Finanssiala ry:n toimeksiannosta IROResearch Oy.

Laskujen tavallisin maksutapa verkko- tai mobiilipankissa, tai e-laskulla

Mobiilipankki lisättiin kyselyyn 2019 tutkimuksessa. Vuoden 2021 kyselyssä kysyttiin erikseen e-laskulla ja mobiilipankissa/verkkopankissa maksamisesta. 74 % maksaa yleisimmin mobiilipankissa/verkkopankissa ja 14 % e-laskulla.

Millä laitteella verkkopankkia tavallisimmin käytetään

Lähde: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat 2021, Finanssiala


Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessa kysyttiin 16–89 -vuotiailta internetin käytöstä pankkiasioiden hoitoon keväällä 2021.

  • 89 % 16–89 -vuotiaista käytti internetiä pankkiasioiden hoitoon kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana. Määrä nousi kaksi prosenttiyksikköä edellisen vuoden kyselystä.
  • Eniten, 99 %, internetiä pankkiasioiden hoitoon käyttivät 25–34 -vuotiaat.
  • Vähiten sitä käyttivät 75–89-vuotiaat, heistäkin lähes puolet, 49 % hoiti pankkiasioitaan netissä. Määrä nousi neljä prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta.

Internetin käyttö pankkiasioihin ikäryhmittäin 2021

  • Naiset ja miehet hoitivat pankkiasioitaan netissä suunnilleen yhtä paljon
  • Pääkaupunkiseudulla asuvista 96 % käytti internetiä pankkiasioihin, muissa suurissa kaupungeissa osuus oli 91 % ja maaseutumaisissa kunnissa 83 %.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2021, Tilastokeskus


Eurooppa

Verkkopankin käyttö Euroopassa 2021

  • 16–74-vuotiaat eurooppalaiset, jotka ovat käyttäneet pankkipalveluja internetin välityksellä kyselyä edeltävän kolmen kuukauden aikana.

Eurooppalaisista eniten verkkopankkia vuonna 2021 käyttivät norjalaiset, 96 % . Seuraavaksi eniten verkkopankki käytettiin Islannissa ja Tanskassa, molemmissa 95 % yli 16-vuotiaasta väestöstä käytti verkkopankkia. Neljänneksi eniten verkkopankkia käyttivät suomalaiset, 93 %. Keskimäärin EU-maissa verkkopankkia käytti 58 prosenttia. Bulgariassa ja Romaniassa verkkopankin käyttö oli EU-maiden vähäisintä.

Lähde: Eurostat

Riikka Vaaja, tietoasiantuntija, FiCom ry

Kategoria