Sähköinen tunnistaminen

Viimeksi päivitetty 07.01.2022: Suomi.fi tunnistustapahtumat 2021. Mobiilivarmenteen osuus tunnistustapahtumista kuukausittain

Suomi.fi -tunnistustapahtumat 2021

Mobiilivarmenne

Verkkopalveluihin kirjautumistapoja


Suomi.fi-tunnistus mahdollistaa Suomen ja EU-kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä, kuten pankkitunnistusta ja mobiilivarmennetta hyödyntäen.

Suomi.fi-tunnistuksen tuotantoympäristö on tarkoitettu valtion hallintoviranomaisten, virastojen ja laitosten, liikelaitoksien, kunnallisien viranomaisten, tuomioistuinten ja muiden lainkäyttöelinten käyttöön.

Vuoden 2018 alusta lukien Suomi.fi on ainoa käytettävissä oleva palvelu, tällöin se korvasi Vetuman ja Tunnistus.fi:n kokonaan. Siirtyminen Suomi.fi-palveluun toteutettiin vaiheittain vuosien 2016 – 2017 aikana, jolloin osa palveluista hyödynsi vanhoja tunnistuspalveluita ja osa uutta Suomi.fi-tunnistusta.


Vuoden 2021 tunnistustapahtumat

Suomi.fi -tunnistustapahtumia vuonna 2021 oli yhteensä 200,5 miljoonaa tapahtumaa (luku ei sisällä keskeytettyjä palveluita ja palveluihin paluita). Kasvua edellisvuoden vastaavasta ajasta oli 30 %.

Tunnistustapahtumat tunnistusvälineittäin, prosenttia kaikista tunnistustapahtumista 2021

  • Verkkopankit 89,8 %
  • Mobiilivarmenne 8,0 %
  • Varmennekortti 1,8 %
  • Ulkomaalaisen tunnistusväline 0,1 %
  • Katso OTP 0,4 % (poistui käytöstä 10/21)
  • Katso PWD 0,0 % (poistui käytöstä 10/21)
  • Eidas 0,0 %

Tunnistustapahtumat tunnistusvälineittäin 2018–2021

Suomi.fi -tunnistustapahtumia vuonna 2020 oli yhteensä 154,9 miljoonaa tapahtumaa (luku ei sisällä keskeytettyjä palveluita ja palveluihin paluita). Kasvua edellisvuoden vastaavasta ajasta oli lähes 39 %.

Suomi.fi -tunnistustapahtumia oli vuonna 2019 yhteensä 111,6 miljoonaa tapahtumaa (luku ei sisällä keskeytettyjä palveluita ja palveluihin paluita), eli noin 20 tapahtumaa jokaista kansalaista kohti. Kasvua edellisvuodesta oli 29 prosenttia.

Vuonna 2019 alettiin ensimmäisen kerran tilastoida myös eIDAS-tunnistautumisia. Eidas-tunnistustapahtumia vuonna 2019 tilastoitiin 141 kappaletta. Määrä oli niin vähäinen, että sen osuus jää huomattavasti alle yhden prosentin.

Suomi.fi -tunnistustapahtumia oli yhteensä 86 585 969 tapahtumaa (luku ei sisällä keskeytettyjä palveluita ja palveluihin paluita)

Lähde: Suomi.fi palveluhallinta

Mobiilivarmenteen osuus tunnistustapahtumista kuukausittain

Mobiilivarmennetta käytettiin sähköiseen tunnistautumiseen 16 miljoonaa kertaa vuonna 2021. Sen käyttö kasvoi edellisvuodesta 36 %

Lähde: Suomi.fi palveluhallinta

Katso-tunnisteella voi tunnistautua yrityksen edustajana viranomaisten sähköisiin palveluihin. Katso-tunnistetta voivat käyttää myös yhtymät, julkiset organisaatiot ja kuolinpesät. Katso PWD (=Katso Password) kirjautumisessa tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Katso OTP (=Katso One Time Password) kirjautumisessa tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja kertakäyttösalasana. Katso OTP tunnistamistapa valitaan, jos tarvitaan vahvaa tunnistautumista.

EIDAS-tunnistaminen mahdollistaa julkishallinnon sähköisiin palveluihin tunnistautumisen Euroopassa myös yli maarajojen.  Yhteiseurooppalainen tunnistaminen helpottaa ja nopeuttaa asiointia viranomaisten kanssa, ja edistää näin henkilöiden liikkumista maiden välillä.


Verkkopalveluihin kirjautumistapoja

Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessa kysytään muun muassa ihmisten verkkopalveluihin kirjautumistapoja. Vastaajina ovat ne 16 – 89-vuotiaat suomalaiset, jotka ovat kyselyä edeltäneiden 12 kuukauden aikana kirjautuneet verkkopalveluihin. Vuoden 2021 kyselyssä ei kysytty kirjautumistavoista.

Vuonna 2020 suosituin tunnistautumistapa oli käyttäjätunnus ja salasana, lähes yhtä suosittu tunnistautumistapa oli avainlukulista. Eniten suosiotaan kasvatti vuoden 2018 tutkimukseen verrattuna mobiilitunniste, joka on etenkin 25–44 -vuotiaiden suosiossa.

Verkkopalveluihin kirjautumistapa ikäryhmittäin

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2020, Tilastokeskus

Kategoria