Kuluttajien verkkokauppa

Viimeksi päivitetty 08.12.2021: Verkkokaupasta ostoksia tehneet EU-maissa 2021

Verkkokauppa Suomessa

Pohjoismaat ja Baltian maat

EU / Eurooppa

Maailmanlaajuisesti


Verkkokauppa Suomessa

Suomalaisten verkkokauppaostokset

Tilastokeskus tutkii kuluttajien verkkokaupasta ostamista keväisin tehtävässä Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessaan.

Suomalaisten kuluttajien tekemät verkkokauppaostokset

Verkosta ostamisen vaihtelu kuluttajan iän mukaan vuonna 2021, verkko-ostoksia tehty kyselyä edeltäneiden 12 kuukauden aikana:

  • 16-24-vuotiaat 90 %
  • 25-34-vuotiaat 91 %
  • 35-44-vuotiaat 89 %
  • 45-54-vuotiaat 86 %
  • 55-64-vuotiaat 70 %
  • 65-74-vuotiaat 49 %
  • 75-89-vuotiaat 18 %

Ostokset ja tilaukset verkon kautta viimeisen 3kk:n aikana, suosituimmat tuoteryhmät vuonna 2021 (16-89-vuotiaiden verkko-ostoksista):

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2021, Tilastokeskus

Suosituimmat verkkokaupasta ostetut tavarat viimeisen 28 päivän aikana, vuonna 2021

Paytrailin tuoreimman verkkokaupparaportin suosituin fyysinen verkkokaupasta ostettava tuote oli vaatteet. Vaatekauppa kasvoi vuonna 2021 edelleen lähes neljänneksen vuodesta 2020. Eniten vaatteita verkosta ostavat naiset (35 %) ja alle 30-vuotiaat (38 %).

Vain 8 % kyselyyn vastanneista kertoi, että ei ollut ostanut mitään tuotteita verkosta edellisen 28 päivän aikana.

Lue lisää: Verkkokauppa Suomessa 2022, Paytrail by nets

Suosituimmat verkkokaupasta ostetut palvelut viimeisen 28 päivän aikana, vuonna 2021

Lue lisää: Verkkokauppa Suomessa 2022, Paytrail by nets


Verkkokaupan arvo

Kuluttajien verkkokauppaan käyttämä rahamäärä

Vuonna 2021, kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana verkkokauppaostoksiin

  • vähintään 100 euroa käytti 49 % kuluttajista
  • vähintään 500 euroa käytti 21 % kuluttajista

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2021, Tilastokeskus

Verkkokaupan arvo Suomessa, miljardia euroa

Koko sähköisen kaupan* arvo ja osuus liikevaihdosta

*) sisältää verkkokaupan lisäksi myös EDI-myynnin

Verkkokaupan jakautuminen yritysten ja kuluttajien kesken Suomessa

Suomalaisten yritysten yhteenlasketun verkkokaupan arvon jakautuminen kotitalouksien sekä yritysten ja muiden organisaatioiden tilauksiin:

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2021, Tilastokeskus


Muita selvityksiä verkkokaupasta

Paytrail by Netsin “Verkkokauppa Suomessa 2022” -raportti perustuu Kantar ja Sifo -tutkimuslaitosten toteuttamaan kyselyyn sekä Paytrailin maksupalvelun kauppiasdataan. Haastateltujen kuluttajien verkkokauppakäyttäytymistä on kysytty tutkimushetkellä viimeisen 28 päivän ajalta.

Suomen verkkokaupan kokonaisliikevaihdon arvioidaan olleen 13,36 miljardia euroa vuonna 2021. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 13,2 % eli 1,56 miljardia euroa. Suomalainen verkkokauppa jatkoi vuonna 2021 samantyyppistä kehitystä, mihin kolmen pääkategorian jakauma keikahti vuoden 2020 rajoitusten ja ostotottumusten muutosten myötä. Verkkokauppaostoksista 57 % oli tavaroita, 25 % palveluita ja 18 % matkailuun liittyviä ostoksia.

Suomalaisista 78 % kertoi tehneensä verkkokauppaostoksia edellisen 28 päivän aikana vuonna 2021. Alle 50-vuotiaista suomalaisista verkkokauppaostoksia oli tehnyt peräti 89 %.

Lue lisää: Verkkokauppa Suomessa 2022, Paytrail by nets

Kaupan liitto selvittää vuosittain kuluttajien tyytyväisyyttä verkkokauppoihin, joista digitaaliset ostot tai ostoon johtaneet tilaukset tehtiin. Selvityksessä ei tarkastella kuluttajien keskinäistä vertaisverkkokauppaa vaan yrityksiä, jotka myyvät kuluttajille. 

Lue lisää: Digitaalinen kauppa, Kaupan liitto

Posti julkaisi tuoreesta kansainvälisen postialan järjestön (IPC) tekemästä verkkokauppatutkimuksesta Suomea koskevia tietoja. Suomesta tilataan nyt eniten verkkokauppaostoksia Saksasta, kun taas Kiinan ja Iso-Britannian suosio on laskenut. Lähdes joka kolmannes kyselyyn vastanneista koki Brexitin vaikuttaneen verkkokauppaostoksiinsa Britanniasta. Tutkimuksen mukaan 68 % aikoo ostaa tulevaisuudessa enemmän kotimaisista verkkokaupoista.

Lue lisää: Postin tiedote 31.1.2022

Posti julkaisi kansainvälisen postialan järjestön, International Post Corporation (IPC) tekemästä verkkokauppatutkimuksesta Suomea koskevia tietoja. Vähintään kerran kuussa verkkokaupoista osti 59 % suomalaisista vuonna 2020. Vähintään kahdesti kuussa verkkokaupassa asioi 25 %.

Lue lisää: Postin tiedote 28.1.2021

Kantar TNS tutki Postin toimeksiannosta 19 – 79 vuotiaiden verkkokauppatottumuksia Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Suomessa vastaajia oli noin 2400, muissa maissa noin 550. Tutkimusaineisto kerättiin web-kyselynä heinäkuussa 2020.

Lue lisää: Suuri verkkokauppatutkimus 2020, Posti

Paytrail by nets:n lokakuussa 2020 julkaisema, YouGov-tutkimuslaitoksen tekemä tutkimus Suomen verkkokaupasta keväällä 2020 perustuu suomalaisille kuluttajille ja verkkokauppiaille tehtyyn kyselyyn. Kyselyyn vastanneista kuluttajista 49 prosenttia oli ostanut verkkokaupasta aiempaa enemmän. Normaalia enemmän kuluttajat olivat ostaneet verkkokaupasta vaatteita, kenkiä, asusteita, ruokaa, elintarvikkeita ja apteekkituotteita.

Lue lisää: Kokemuksia verkkokaupan muutoksesta poikkeusaikana, Paytrail by nets


Pohjoismaat ja Baltian maat

Ecommerce julkaisi vuonna 2020 raportin Euroopan sähköisestä kaupasta, jonka yhtenä osana oli maakohtaisia tietoja Pohjoismaista ja Baltian maista.

Verkkokaupasta ostaneiden osuus Pohjoismaissa ja Baltian maissa vuonna 2019

Lähde: European ecommerce Report 2021, e-commerce Europe


Verkkokauppa Pohjoismaissa 2020

Paytrail by nets julkaisi 2021 Kantar ja Sifo tutkimuslaitosten tekemän tutkimuksen, jossa sähköisen kaupankäynnin markkinoita Suomessa, Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Lisäksi raportissa hyödynnetään Paytrailin kauppiasdataa. Kyselyt tehtiin vuoden 2020 toisella puoliskolla. Raportti sisältää myös maakohtaisia vertailuja.

Lue lisää: Verkkokauppa Suomessa 2020, Paytrail by nets


Postnordin tilasto perustuu kaikissa pohjoismaissa netin kautta tehtyyn kyselytutkimukseen.

E-commerce in the Nordics, 2019 tammi-kesäkuu

Verkkokauppaostosten arvo Pohjoismaissa yhteensä oli noin 112 miljardia Ruotsin kruunu vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Matkapuhelimella tehtyjen verkko-ostosten osuus yhteensä Pohjoismaissa oli 49 prosenttia. Kasvua vuodesta 2017 oli 13 prosenttiyksikköä.

Lue lisää: E-commerce in the Nordics 2019, PostNord


EU / Eurooppa

Eurostat on kerännyt tietoja eurooppalaisista, jotka ovat ostaneet tavaroita tai palveluja yksityiskäyttöönsä internetin välityksellä edellisen 12 kuukauden aikana.

Tilastot kerätään kansallisilta tilastolaitoksilta. Tutkimuksessa ovat mukana 16-74-vuotiaat kansalaiset. Prosenttiosuus on laskettu koko ikäluokasta, ei pelkästään internetin käyttäjistä.

Verkkokaupasta ostoksia tehneet EU-maissa 2021

EU-maissa keskimäärin 66 % oli tehnyt verkko-ostoksia viimeisen 12 kuukauden aikana, nousua edellisestä vuodesta oli 1 prosenttiyksikkö. Eniten verkko-ostoksia oli tehty Norjassa, EU-maista eniten Tanskassa 91% asukkaista. Suomessa osuus oli 79 %. Nousua edellisestä vuodesta oli kolme prosenttiyksikköä. Suomessa verkko-ostoksia tehtiin EU-maiden kuudenneksi eniten.

Tiedot vuodesta 2010 alkaen liitetiedostona

Lähde: Eurostat


E-Commerce in Europe 2020

Postnord:n julkaisemaa raporttia varten on haastateltu noin 11 000 kuluttajan haastatteluun Belgiassa, Tanskassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Hollannissa, Norjassa, Puolassa, Espanjassa, Ruotsissa ja UK:ssa.  

Lue lisää: E-commerce in Europe 2021, Postnord


Maailmanlaajuista tietoa

Ecommerce Wiki -sivusto julkaisee uutisia, tilastoja ja raportteja verkkokaupasta maittain ja maanosittain sekä aihepiireittäin.

Lähde:eCommerce WIKI

Riikka Vaaja, tietoasiantuntija, FiCom ry

Kategoria