Yritysten verkkokauppa

Viimeksi päivitetty 21.01.2022: Sähköistä kauppaa käyvien yritysten osuus EU:ssa, Sähköisen kaupan osuus yritysten liikevaihdosta EU-maissa

Suomi

EU / Eurooppa


Yritysten verkkokauppa Suomessa

Verkkokaupan yleisyys

  • Tilastokeskus määrittelee tässä verkkokaupan tarkoittavan valmiille sähköiselle lomakkeelle internetissä täytettyä ja lähetettyä tilausta sekä varsinaisissa verkkokaupoissa tehtyä kauppaa. Sähköpostiviestinä tehdyt tilaukset eivät ole sähköistä kauppaa

Verkkokauppaa käyvien yritysten osuus kaikista vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä Suomessa

Verkkokauppaa käyvien yritysten osuus on pysynyt 23 %. Verkkokauppaa käytiin useimmin majoitus- ja ravitsemistoiminnan (55%) ja vähittäiskaupan (53%) toimialoilla. Myös tukkukaupan (41%) ja informaation ja viestinnän (34%) toimialoilla myytiin verkkokaupalla selvästi yleisemmin kuin muilla toimialoilla.

Harvimmin myyntiä verkkokaupalla tehtiin rakentamisen (4%), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (8%) sekä kuljetuksen ja varastoinnin (9%) toimialoilla. Yrityksen koon mukaan tarkasteltuna verkkokaupan yleisyys on selvästi suurin suurimmassa tarkastellussa kokoluokassa, reilussa kolmanneksessa yrityksistä.

Vuodelta 2019 Tilastokeskus ei julkaissut tietoja yritysten verkkokaupasta.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2021, Tilastokeskus


Verkkokaupan arvo, vähintään 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä

Sähköisen kaupan osuus liikevaihdosta vähintään 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä

Tiedot sisältävät sekä verkkokaupan, että EDI-myynnin.

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2021, Tilastokeskus


EU

Sähköistä kauppaa käyvien yritysten osuus kaikista yli 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä 2021

EU:ssa keskimäärin 22 % yrityksistä kävi sähköistä kauppaa vuonna 2021. Irlannissa osuus oli suurin, 40 %, Tanskassa 38 %, Liettuassa ja Ruotsissa 36 %. Suomessa sähköistä kauppaa käyvien yritysten osuus oli 29 %.

Lähde: Eurostat

Sähköisen kaupan osuus yritysten liikevaihdosta EU-maissa 2021

  • Eurostatin vertailu eurooppalaisten yritysten käymän sähköisen kaupan osuudesta liikevaihdosta. Vertailussa olevat yritykset työllistivät vähintään 10 henkilöä. Rahoitussektorin yritykset eivät ole mukana vertailussa. Yritysten sähköisen kaupankäynnin kautta saama osuus koko liikevaihdosta prosentteina kyselyjä edeltävän vuoden aikana (koko sähköinen kauppa, internetkaupan lisäksi myös muut sähköiset tavat, kuten esim. EDI-kauppa)

EU-maiden suurin sähköisen kaupan osuus liikevaihdosta vuonna 2021 oli Irlannissa, 38 %. Tsekissä osuus oli 30 %, Belgiassa 28 %. Suomessa osuus oli 22 %. Keskimäärin EU-maiden yrityksillä sähköisen kaupan osuus liikevaihdosta oli 20 %. Keskiarvo oli sama kuin vuonna 2020.

Lähde: Eurostat

Riikka Vaaja, tietoasiantuntija, FiCom ry

Kategoria