Tietoliikennepalvelujen hintoja

Viimeksi päivitetty 27.05.2022: Matkapuhelinpalveluiden vähittäishinnat

Tietoliikennepalvelujen hintoja Suomessa

Telepalvelujen hintataso EU-maissa

Telepalvelujen hintataso OECD-maissa

Telepalvelujen maailmanlaajuisia hintoja


Tietoliikennepalvelujen hintoja Suomessa

Kiinteän verkon laajakaistaliittymien vähittäishinnat

Liikenne- ja viestintävirasto on kerännyt hintatiedot teleyritysten internet-sivustoilta. Tiedot edustavat julkisia hinnastoja ja kuvastavat kunkin teleyrityksen edullisimpia hintoja. Hinnat on kerätty 173 eri kunnan alueelta ja mukana on 35 suurimman teleyrityksen hinnastot. Keskiarvot on painotettu teleyritysten laajakaistaliittymien saatavuudella. Esitetyt keskiarvohinnat edustavat 90 prosenttia kaikkien teleyritysten tarjoamien kiinteiden liittymien laajakaistahinnoista.

Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto

Mobiiliverkon laajakaistaliittymien vähittäishinnat

Liikenne- ja viestintävirasto on kerännyt hintatiedot teleyritysten internet-sivustoilta. Mobiililaajakaistaliittymän hinta kuvaa teleyrityksen edullisinta 12 kk hintaa laajakaistaliittymälle. Hinnassa ei ole mukana liittymän mahdollinen avausmaksu. Yrityskohtaisista hinnoista on laskettu mediaanihinta eli keskihinta kyseiselle liittymänopeudelle.

Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto


Matkapuhelinpalveluiden vähittäishinnat

Liikenne- ja viestintävirasto kerää teleyritysten julkisilta nettisivulta niiden ilmoittamia vähittäishintoja kerran vuodessa. Hinnoissa ei ole huomioitu tarjouksia, määräaikaissopimuksia eikä päätelaitteen sisältävän liittymän hintoja. Liikenne- ja viestintävirasto ilmoittaa tiedot operaattoreittain käytön määrän mukaan eriteltynä.

Tähän on koottu keskiarvot viiden operaattorin ilmoittamista hinnoista eri käyttäjäprofiililla.

Tässä käytetyt käyttäjäprofiilit:

 • B  Vähäinen käyttö ja perusdata (puhetta 100min, sms/mms 50 kpl, perusdata)
 • C  Tavanomainen käyttö ja perusdata (puhetta 300 min, sms/mms 150 kpl, 2-5 Mbit/s)
 • D Runsas käyttö ja data (puhetta 500 min, sms/mms 250 kpl, 5-10 Mbit/s)
 • E  Paljon puhetta, tekstiviestiä ja nopea data (puhetta 2000 min, sms/mms 500 kpl, 10=> Mbit/s)
 • F  Datapainotteinen, vähemmän puhetta ja viestejä (puhetta 50 min, sms/mms 50 kpl, 21 Mbit/s)
 • G Nopea data, vähemmän puhetta ja viestejä (puhetta 50 min, sms/mms 50 kpl, 50 Mbit/s)

Tiedot on kerätty toukokuussa 2022.

Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto


EU / Eurooppa

Euroopan komission vertailu

Mobiilien ja kiinteiden laajakaistaliittymien hintavertailu

 • Euroopan komission teettämä hintavertailu, Mobile and FixedBroadband Prices, oli mukana EU-maiden lisäksi Norja, Islanti, Japani, Etelä-Korea ja USA.
 • Hinnat kerättiin kunkin maan viiden suurimman internepalvelujen tarjoajan (ISP) sekä kahden tai kolmen suurimman mobiilioperaattorin verkkosivuilta lokakuussa 2020.
 • Hinnat esitetään käytön mukaan muodostettuina hintakoreina
 • Kokonaistietojen lisäksi kustakin maasta julkaistiin myös erillinen maaraportti, jossa yksittäisen maan hintoja verrataan EU:n keskihintoihin
 • Suomen raportti löytyy sivulta 190 alkaen

Lähde: Mobile and fixed broadband prices in Europe at the end of 2020, European Commission


OECD

OECD julkaisee kiinteän ja mobiilin laajakaistakorin hintavertailuja. Vertailut tehdään verkon eri yhteyksille, joissa nopeusluokka ja datamäärä vaihtelevat.

Viimeisimmät tiedot ovat vuosilta 2016 ja 2017.

Lähde: OECD Broadband Portal  Kyseiseltä sivulta kohta Prices and mobile termination rates


Maailmanlaajuista tietoa

ITU

ITU (International Telecommunication Union) Measuring digital development, ICT Price Trends -julkaisu sisältää muun muuassa matkaviestin verkon puhe- ja dataliikenteen sekä kiinteän laajakaistan hintatietoja yleisellä tasolla ja maakohtaisia tietoja. Raporttiin kerätty tietoja noin 180 eri maasta. Hinnat ilmoitetaan dollareina ja osuutena kunkin maan bruttokansantulosta.

Lue lisää: Measuring Digital Develoment, ICT Price Trends, 2020, ITU


Mobiilidatan hinta

Rewheel laskee ja vertailee mobiilidatan hintoja EU- ja OECD-maissa.

Tuloksia esitellään muun muassa datamäärää kohti laskettuna hintana.

Erot edullisimpien ja kalleimpien hintojen välillä ovat moninkertaisia sekä EU- että OECD-maiden välillä. Suomalaisten operaattoreiden hinnat ovat edullisimpien joukossa.

Esimerkiksi vuoden 2019 lokakuussa

Mobiililaajakaistan 1 gigatavun keskihinta Rewheelin mukaan:

 • Suomi 0,03 €
 • EU-maat keskimäärin 1,5 €
 • OECD-maat keskimäärin 1,9 €

Katso vapaasti saatavilla olevia raportteja Rewheelin Digital Fuel Monitor -sivuilta.

Riikka Vaaja, tietoasiantuntija, FiCom ry

Kategoria