Laajakaistaliittymien määriä

Viimeksi päivitetty 26.09.2023: Laajakaistaliittymät Pohjoismaissa ja Baltia maissa

Laajakaistaliittymien määristä kertovien tilastojen laskentaperusteet vaihtelevat, joten liittymien tarkat määrät voivat poiketa toisistaan. Tilastoja lukiessa kannattaa huomioida niiden erilaiset lähtöasetelmat ja määritelmät. Kyselytutkimuksissa tuloksiin saattaa vaikuttaa vastaajien väärinkäsitykset tai tietämys asioista.


Laajakaistaliittymät Suomessa

Laajakaistaliittymät Pohjoismaissa ja Baltia maissa

Laajakaistaliittymät OECD-maissa

Laajakaistaliittymät maailmanlaajuisesti

Valokuituliittymät Euroopassa

Kuituliittymät OECD-maissa

FWA-yhteydet maailmanlaajuisesti

Kategoria