Kiinteiden ja mobiilien laajakaistaliittymien määriä

Viimeksi päivitetty 07.06.2022: Kiinteät laajakaistaliittymät yhteystekniikoittain

Suomen tietoja

Pohjoismaat ja Baltian maat

Eurooppa

OECD

Maailmanlaajuisia tietoja


Laajakaistaliittymien määristä kertovien tilastojen laskentaperusteet vaihtelevat, joten liittymien tarkat määrät voivat poiketa toisistaan. Tilastoja lukiessa kannattaa huomioida niiden erilaiset lähtöasetelmat ja määritelmät. Kyselytutkimuksissa tuloksiin saattaa vaikuttaa vastaajien väärinkäsitykset tai tietämys asioista.


Kiinteät ja mobiilit laajakaistaliittymät Suomessa

Kiinteät laajakaistaliittymät yhteystekniikoittain

Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä vuoden 2021 loppupuolella oli 1,864 miljoonaa. Kasvua vuoden 2020 loppuvuoteen verrattuna oli 1,0%. Liittymistä 91,8 % (1,711 miljoonaa) oli kotitalouksissa.

Yhteystekniikoista kupariliittymien määrä ainoana tekniikkana väheni 22 %. Muiden yhteystekniikoiden laajakaistaliittymien määrät kasvoivat: FTTH kasvoi 14 %, FTTB 64 % ja kaapelimodeemi 3 %.

Kupariliittymien osuus kaikista kiinteistä laajakaistaliittymistä oli 12 %, kuituliittymien (FTTB + FTTH) osuus 60 % ja kaapeliliittymien 27 % Muita liittymiä oli prosentin verran.

Tiedot vuosilta 2016–2021 liitetiedostona

Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto


Mobiililaajakaistaliittymät tiedonsiirtosopimuksen mukaan

Mobiililaajakaistaliittymien määrä vuoden 2021 lopussa oli 8,7 miljoonaa. Kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,8 %. Liittymistä 78 % (6,710 miljoonaa) oli kotitalouksissa.

Rajoituksettoman tiedonsiirron liittymiä oli 7,570 miljoonaa, mikä oli 87 % kaikista mobiililaajakaistaliittymistä.

Rajoitetun tiedonsiirron liittymiä oli 1,130 miljoonaa, mikä oli 13 % kaikista mobiililaajakaistaliittymistä.

Lähde: Tilastot, Liikenne- ja viestintävirasto


Pohjoismaat ja Baltian maat

Kiinteät ja mobiilit laajakaistaliittymät yhteensä henkilöä kohti Pohjoismaissa ja Baltian maissa

Tiedot 2013–2020 taulukkomuodossa liitetiedostona

Kiinteät laajakaistaliittymät henkilöä kohti Pohjoismaissa ja Baltian maissa

Tiedot 2013–2020 taulukkomuodossa liitetiedostona

Mobiililaajakaistaliittymät henkilöä kohti Pohjoismaissa ja Baltia maissa

Tiedot 2013–2020 taulukkomuodossa liitetiedostona

Lähde: Telecommunication markets in the Nordic and Baltic countries


Eurooppa

  • Tiedot vaihtelevat eri tutkimusten kesken. Tiedontuottajien toisistaan eroavat laskentatavat antavat myös toisistaan poikkeavia tuloksia 

Kuituliittymät

FTTH Council Europe:n ja Idate Consulting:n tekemä selvitys julkaistiin toukokuussa 2022. Sen mukaan kuitutilaajien määrä (FTTH/B) Euroopan 39 maan alueella oli vuonna 2021 ennusteen mukaan oli 99 miljoonaa kotitaloutta, kasvua edellisestä vuodesta oli 20,9 %.  FTTH/B-verkko oli saatavilla noin 204 miljoonalla kotitaloudella vuonna 2021, kasvua 11,8 % edellisestä vuodesta.

Päivitetyn ennusteen mukaan kuitutilaajien määrä olisi vuonna 2026 197 miljoonaa. Verkko olisi saatavilla vuonna 2026 302 miljoonalle kotitaloudelle.

EU27 + UK -alueella kuitutilaajien määrä oli vuonna 2021 60 miljoonaa, kasvua edellisestä vuodesta oli 30,2 %. FTTH/B-verkko oli saatavilla 117 miljoonalla kotitaloudella, kasvua 20 % edellisestä vuodesta.

Ennusteen mukaan EU:n alueella kuituliittymien tilaajia olisi vuonna 135 miljoonaa. Kuituverkko olisi saatavilla vuonna 2026 197 miljoonalle kotitaloudelle vuonna 2026.

FTTH/B-verkon saatavuus ja FTTH/B-tilaajien määrä EU39-alueella

FTTH/B-verkon saatavuus ja FTTH/B-tilaajien määrä EU27+UK -alueella

Keskimääräinen FTTH/B liittymätiheys oli

  • Euroopan 39 maiden kotitalouksissa 44,9 %
  • EU 27+UK -maiden kotitalouksissa 46,9 %

Keskimääräinen FTTH/B saatavuus oli

  • Euroopan 39 maiden kotitalouksissa 52,5 %
  • EU 27+UK -maiden kotitalouksissa 43,8 %

Lähde: FTTH Council Europe – Market Panorama 2021


OECD

Kiinteät laajakaistaliittymät OECD-maissa

OECD:n määritelmän mukaan laajakaistayhteydeksi lasketaan nopeudeltaan vähintään 256 kbit/s yhteys (nopeus laskevaan suuntaan, download).

Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä OECD-maissa kesäkuussa 2021 oli yhteensä noin 463 miljoonaa, 33,8 liittymää sataa asukasta kohti. Suomessa kiinteitä laajakaistaliittymiä oli noin 1,8 miljoonaa, 33,4 liittymää sataa asukasta kohti.

Kiinteät laajakaistaliittymät yhteystekniikoittain Suomessa ja OECD-maissa

Lähde: OECD Broadband Portal


Kuituliittymät OECD-maissa

Kuituliittymien osuus kiinteistä laajakaistaliittymistä

Kuituliittymät tässä sisältävät FTTH (kuitu kotiin), FTTP (kuitu kiinteistöön) ja FTTB (kuitu rakennukseen) liittymät, mutta ei sisällä FTTC (kuitu katuun, valokuitukaapelien asentaminen maan alle paikalliseen jakopisteeseen asti) liittymiä

Suurin kuituliittymien osuus kesäkuussa 2021 oli Koreassa, 86 % kaikista kiinteistä laajakaistaliittymistä. Japanissa osuus oli 83 %, Liettuassa 77 % ja Ruotsissa sekä Espanjassa 76 %. Suomessa kuituliittymiä oli 58 % kaikista kiinteistä laajakaistaliittymistä. OECD:n keskiarvo oli 32 %.

Lähde: OECD Broadband Portal


Mobiililaajakaistaliittymät OECD-maissa

  • Sisältää yhteenlaskettuna sekä puhe + data -liittymät että myös pelkät data-liittymät

Mobiililaajakaistaliittymiä yhteensä (puhe + data- sekä pelkät data-liittymät) OECD-maissa keskimäärin kesäkuussa 2021 oli 121,4 mobiililaajakaistaliittymää sataa asukasta kohti. Suomessa niitä oli 155,7 sataa asukasta kohti. Eniten liittymiä oli Japanissa, 187,1 liittymää ja seuraavaksi eniten Virossa 173,2 ja Yhdysvalloissa 161,9 liittymää sataa asukasta kohti.

Jos tarkastellaan pelkästään puhe + data -liittymiä niiden maiden osalta, jotka sen olivat ilmoittaneet, oli niitä eniten Hollannissa 124,4 liittymää sataa asukasta kohti. Toiseksi eniten niitä oli Tanskassa 118,8 liittymää ja kolmanneksi eniten Suomessa 118,1 liittymää sataa asukasta kohti. Vielä kesäkuussa 2020 Suomessa oli eniten pelkästään puhe + data liittymiä.

Pelkkiä data-liittymiä oli eniten Costa Ricassa 87,2 sataa asukasta kohden. Japanissa liittymiä oli 85,3, Virossa 65,2 ja Suomessa 37,6 liittymää sataa asukasta kohti.

OECD:n määritelmä tilastoitavista mobiililaajakaistaliittymistä

Lähde: OECD Broadband Portal


Maailmanlaajuisia tietoja

Laajakaistaliittymien määrän kehitys 100 henkilöä kohti

Kiinteät laajakaistaliittymät maailmanlaajuisesti

Aktiiviset mobiilit laajakaistaliittymät maailmanlaajuisesti

Kiinteitä laajakaistaliittymiä maailmanlaajuisesti oli arvion mukaan 1,178 miljardia liittymää vuonna 2020. Mobiililaajakaistaliittymien määrä oli 5,826 miljardia.

Lähde: ITU Statistics

ITU:n raportti The State of Broadband

2020 raportti

ITU:n State of Broadban -raportin mukaan maailmassa oli vuonna 2019 noin 1,144 miljardia kiinteää laajakaistaliittymää ja aktiivisia mobiililaajakaistaliittymiä 6,375 miljardia.

Lähde: The State of Broadband 2020, ITU


Mobiililaajakaistaliittymät

Ericsson, marraskuu 2021

Ericssonin arvion mukaan mobiiliittymiä vuonna 2021 oli maailmanlaajuisesti noin 8,1 miljardia. Vuonna 2027 mobiililiittymiä ennustetaan olevan maailmanlaajuisesti 8,9 miljardia.

Vuonna 2021 mobiililiittymistä 84 % eli 6,8 miljardia on mobiililaajakaistaliittymiä, vuonna 2027 osuuden ennustetaan nousevan 92 prosenttiin.

Lähde: Ericsson Mobility Report, November 2021

Riikka Vaaja, tietoasiantuntija, FiCom ry

Kategoria