M2M liittymät

Viimeksi päivitetty 29.03.2022: M2M-liittymät OECD-maissa 100 asukasta kohti

Suomen tietoja

Pohjoismaat ja Baltian maat

OECD

Maailmanlaajuisia tietoja


M2M-liittymä (machine-to-machine liittymä, koneliittymä) tarkoittaa niitä matkaviestinliittymiä, jotka on myyty käytettäväksi nimenomaisesti koneiden väliseen kommunikointiin. M2M-viestintä on automaattista tietoliikennettä päätelaitteiden välillä.

M2M toteutuksista Liikenne- ja viestintävirasto kerää tiedot SIM-korttien määristä. M2M-seurannan tarkoituksena on seurata esineiden internetin kehitystä ja sitä tarkoitusta palvelee parhaiten konekäyttöön myytyjen SIM-korttien lukumäärä. M2M-liittymien määrää seuraamalla kokonaisuudesta ei välttämättä saisi tarpeeksi kattavaa kuvaa, sillä yhdellä M2M-liittymällä voidaan kattaa useita SIM-kortteja.


M2M SIM-kortit Suomessa

M2M SIM-korttien määrät 

2021

M2M SIM-korttien määrä oli 1,5 miljoonaa, laskua edellisen vastaavasta ajasta oli 18 %. M2M-korttien osuus kaikista SIM-korteista oli 13,9 %.

Lähde: Viestintäpalveluiden tilastotaulukko, Liikenne- ja viestintävirasto


Pohjoismaat ja Baltian maat

M2M-liittymät henkilöä kohti

Tiedot taulukkomuodossa 2013–2020 liitetiedostona

Lähde: Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries


OECD

M2M-liittymät OECD-maissa 100 asukasta kohti

Vuoden 2021 kesäkuussa Suomessa oli 33,1 M2M-liittymää 100 asukasta kohti. Eniten niitä oli Ruotsissa 175,6 liittymää. Seuraavina olivat Itävalta 82,5 liittymää sekä Islanti 82,3 liittymää 100 asukasta kohti. OECD-maiden keskiarvo oli 26,8 liittymää 100 henkilöä kohti.

Ruotsin korkean M2M-liittymämäärän syitä kysyttäessä Post- och Telestyrelsenin edustaja on arvellut, että Telenorin Tukholmassa sijaitsevan tytäryhtiön (Telenor Connexion) voimakas tutkimus- ja kehitystoiminta luo Ruotsiin paljon M2M-liittymiä. Yli puolet kaikista Ruotsin M2M SIM-korteista on käytössä maan rajojen ulkopuolella.

Lähde: OECD Broadband Portal


Maailmanlaajuisia tietoja

Cisco:n (helmikuussa 2020) mukaan mobiileja M2M-liittymiä vuonna 2018 oli 1,2 miljardia. Vuonna 2019 määrän arvioidaan nousseen 1,6 miljardiin ja vuonna 2020 2,2 miljardiin. Vuonna 2023 mobiilien M2M-liittymien määrän ennustetaan olevan 4,4 miljardia. Vuotuinen kasvu 2018 – 2023 olisi 30 prosenttia.

Lähde: Cisco Annual Internet Report (2018-2023), julkaistu helmikuussa 2020

Riikka Vaaja, tietoasiantuntija, FiCom ry

Kategoria