Matkapuhelinliittymät ja -verkot

Viimeksi päivitetty 18.05.2022: Yksittäisten matkapuhelinliittymien tilaajien osuus väestöstä, Matkapuhelinliittymien jakauma teknologioittain 2021 ja ennuste 2025, Ennuste vuodelle 2025: 5G-verkon liittymien osuus matkapuhelinliittymistä

Suomen tietoja

Pohjoismaiden ja Baltian maiden tietoja

EU / Eurooppa

Maailmanlaajuisia tietoja


Matkaviestinverkon liittymät Suomessa

Liikenne- ja viestintäviraston määrittely: Matkaviestinliittymien kokonaismäärä sisältää kaikki kotitalouksien ja yritysten puhe- ja tiedonsiirtoliittymät, ei kuitenkaan pelkästään koneiden väliseen (M2M) käyttöön tarkoitettuja liittymiä.

Matkaviestinverkon liittymien lukumäärä Suomessa

Vuonna 2021

Matkaviestinverkon liittymien määrä vuoden 2021 lopussa oli 9,240 miljoonaa. Määrässä oli hyvin vähäistä laskua, 0,1 prosenttia, edelliseen vuoteen verrattuna. Kotitalouksien osuus liittymistä oli 73 % (6,71 miljoonaa liittymää).

Matkaviestinverkon liittymien jakauma puhe- ja tiedonsiirtopalveluihin

Matkaviestinverkon liittymistä suurin osa, 71,5 %, sisälsi sekä puhe- että tiedonsiirtopalveluita vuonna 2021. Pelkkiä puhepalveluita sisältävien liittymien osuus oli 5,8 % ja pelkkiä tiedonsiirtopalveluita sisältävien liittymien osuus 22,6 %.

Lähde: Viestintäpalveluiden tilastotaulukko, Liikenne- ja viestintävirasto


SIM-korttien määrä Suomessa

Vuodesta 2017 alkaen Liikenne- ja viestintävirasto on kerännyt tietoja myös SIM-korttien määristä Suomessa.

SIM-korttien jakauma

SIM-kortteja oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 10,810 miljoonaa. SIM-korttien lukumäärä laski hieman, 2,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Näistä M2M-simmien osuus oli 14 % (1,500 miljoonaa SIM-korttia), kotitalouksien osuus oli 62 % (6,730 miljoonaa SIM-korttia) ja yritysten osuus 24 % prosenttia (2,580 miljoonaa SIM-korttia). Lukumääräisesti ainoastaan yritysten SIM-korttien osuus kasvoi (3,2 %) vuoteen 2020 verrattuna.

Lähde: Viestintäpalveluiden tilastotaulukko, Liikenne- ja viestintävirasto


Prepaid-liittymät Suomessa

Matkaviestinverkon aktiivisten prepaid-liittymien määrä

2021

Aktiivisten prepaid-liittymien määrä vuoden 2021 lopussa oli 658 000. Laskua edellisvuoden vastaavasta ajastaa oli 0,3 %. Prepaid-liittymien määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2012.

Lähde: Viestintäpalveluiden tilastotaulukko, Liikenne- ja viestintävirasto


Pohjoismaat ja Baltian maat

Matkaviestinverkon liittymät henkilöä kohti Pohjoismaissa ja Baltian maissa

  • Sisältää LTE/UMTS/GSM- liittymät sekä prepaid-liittymät

Matkaviestinverkon liittymien lukumäärä henkilöä kohti Pohjoismaissa ja Baltian maissa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Lähde: Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries


EU / Eurooppa

EU komission 5G-raportti

EU-komission toimeksiannosta Idate julkaisee neljännesvuosittain 5G-verkon kehittämistä ja rakentamista kuvaavan raportin, 5G Observatory Quarterly Report. Raportissa mukana EU-maiden lisäksi myös UK.

Yleiskatsauksen lisäksi raportissa on myös maakohtaisia tietoja. EU-maiden lisäksi niitä on myös muista maista, esim. Etelä-Korea, Japani, USA, Kiina ja Australia.

Lähde: 5G Observatory Quarterly Report, EU komissio


GSMA

The Mobile Economy Europe 2021

Euroopassa oli 472 miljoonaa yksittäistä matkapuhelinliittymän tilaajaa vuonna 2020, liittymätiheys oli 86 %. Vuonna 2025 yksittäisten tilaajien määrän ennustetaan nousevan 480 miljoonaan ja liittymätiheyden 87 prosenttiin.

4G-verkon liittymiä arvioidaan olevan Euroopassa yli 500 miljoonaa vuonna 2021, mikä on noin 69 % kaikista mobiililiittymistä. Suurimmillaan 4G-verkon liittymien osuuden arvioidaan olevan 2022, noin 75 %, minkä jälkeen sen ennustetaan laskevan 5G-verkon myötä.

5G-verkon liittymiä arvioidaan olevan noin 22 miljoonaa vuonna 2021 ja noin 276 miljoonaa vuonna 2025. Arvioiden mukaan vuonna 2025 5G-liittymiä oli n. 40 % kaikista mobiililiittymistä ja 4G-verkon liittymiä noin 54 %.

Aktiivisten SIM-korttien määrä vuonna 2020 oli 674 miljoonaa, niiden levinneisyys oli 123 prosenttia. Vuonna 2025 SIM-korttien määrän ennustetaan nousevan 684 miljoonaan ja levinneisyyden 124 prosenttiin.

Lähde: The Mobile Economy Europe 2021, GSMA


Maailmanlaajuisia tietoja

Matkapuhelinliittymien määrän kehitys maailmanlaajuisesti

Matkapuhelinliittymiä 100 asukasta kohti, maantieteellinen jakauma

Lähde: ITU


Ericsson Mobility Report

2021, marraskuu

Matkapuhelinliittymiä arvioidaan olevan maailmanlaajuisesti vuonna 2021 8,1 miljardia. Vuonna 2027 matkapuhelinliittymiä ennustetaan maailmanlaajuisesti olevan 8,9 miljardia liittymää. Vuonna 2027 mobiililaajakaistaliittymien osuus kaikista mobiililiittymistä on ennusteen mukaan 92 %.

Matkapuhelinliittymien määrät maanosittain

Älypuhelinliittymiä on vuoden 2021 lopussa 6,3 miljardia. Vuonna 2027 älypuhelinliittymien määrän ennustetaan kasvavan 7,7 miljardiin, jolloin niiden osuus kaikista matkapuhelinliittymistä olisi 86 %. Vuotuinen kasvu 2021–2027 olisi 3 %.

LTE-verkossa olevien matkapuhelinliittymien määrä vuoden 2021 lopussa on 4,6 miljardia. Vuonna 2027 määrän ennustetaan laskevan 3,3 miljardiin liittymään. Vuotuinen muutos 2021–2027 osoittaisi kuuden prosentin laskua.

5G-verkon liittymiä arvioidaan olevan vuoden 2021 lopussa 660 miljoonaa. Vuonna 2027 niitä ennustetaan olevan maailmanlaajuisesti 4,4 miljardia vuonna, mikä olisi noin 49 % kaikista matkapuhelinliittymistä.

5G-verkon matkapuhelinliittymien määrä ja osuus matkapuhelinliittymistä, ennuste 2027

Lähde: Ericsson Mobility Report, November 2021


GSMA

2021

GSMA:n selvityksen mukaan vuonna 2021 maailmassa oli 5,3 miljardia yksittäistä matkapuhelinliittymän tilaajaa, 67 % maapallon väestöstä. Määrän ennustetaan kasvavan 5,7 miljardiin vuonna 2025, mikä olisi 70 % maapallon väestöstä. Vuotuinen kasvu vuosina 2020–2025 olisi 1,8 %.

SIM-liittymiä vuonna 2021 oli 8,3 miljardia. Liittymätiheys oli 104 % maapallon väestöstä. SIM-liittymien määrän ennustetaan kasvavan 8,8 miljardiin vuonna 2025, jolloin liittymätiheys olisi 107 %. Vuotuinen kasvu 2020–2025 olisi 1,5 %.

Yksittäisten matkapuhelinliittymien tilaajien osuus väestöstä

Matkapuhelinliittymien jakauma teknologioittain 2021 ja ennuste 2025

Ennuste vuodelle 2025: 5G-verkon liittymien osuus matkapuhelinliittymistä

Lähde: The Mobile Economy 2022, GSMA


GSA

GSA:n sivuilla olevat raportit ovat luettavissa maksutta, mutta edellyttävät rekisteröintiä

5G-verkko

2022, maaliskuu

  • 491 operaattoria investoi 5G-verkkoon 148 maassa
  • 200 operaattoria 78 maassa on ilmoittanut ottaneensa verkoissaan 5G:n käyttöön

LTE

2022, maaliskuu

  • kaupallisessa käytössä on 763 LTE-verkkoa 240 maassa
  • kaupallisessa käytössä on 180 VoLTE-verkkoa 106 maassa. 239 operaattoria investoi VoLTE-verkkoon 240 maassa

Lähde: GSA 


Cisco

Mobiililiittymän tilaajien määrän maailmanlaajuisesti ennustetaan olevan 5,7 miljardia vuonna 2023, mikä olisi 71 prosenttia maailman väestöstä. Vuonna 2020 määrän arvioidaan olevan 5,3 miljardia ja vuonna 2021 5,5 miljardia.

Matkapuhelinliittymän tilaajien osuus väestöstä maanosittain, ennuste vuodelle 2023

Lähde: Cisco Annual Internet Report (2018-2023), julkaistu helmikuussa 2020

Riikka Vaaja, tietoasiantuntija, FiCom ry

Kategoria