Matkapuhelut ja IP-puhelut

Viimeksi päivitetty 21.04.2022: Matkaviestinverkon ja lankapuheluiden määrät Suomessa

Matkapuhelut Suomessa

Matkapuhelut Pohjoismaissa ja Baltian maissa

IP-puhelut Suomessa


Matkapuhelut Suomessa

Matkaviestinverkon ja lankapuheluiden määrät Suomessa

Matkaviestinverkosta soitettuja puheluita oli vuonna 2021 yhteensä 3,2 miljardia puhelua. Laskua edellisestä vuodesta oli 2,9 %. Matkaviestinverkosta soitettuja puheluminuutteja oli yhteensä 16, 279 miljardia minuuttia, laskua edellisen vuoden luvuista 1,3 %.

Kotitalouksien osuus soitetuista puheluista oli 67 %. Puhelujen keskimääräinen kesto oli 4 minuuttia ja 55 sekuntia.

Lue lisää kiinteän verkon puheluista täältä.

Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto


Pohjoismaat ja Baltian maat

Matkapuheluminuutit henkilöä kohti kuukaudessa

Tiedot taulukkomuodossa 2010–2020 liitetiedostona

Vuonna 2020 Pohjoismaissa ja Baltian maissa puhuttiin enemmän matkapuhelimessa kuin vuonna 2019. Eniten matkapuhelimessa puhuttiin Ruotsissa, 322 minuuttia henkilöä kohti kuukaudessa. Vähiten puhuttiin Suomessa, jossa puhuttiin 243 minuuttia henkilöä kohti kuukaudessa.

Lähde: Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries


 IP-puhelut Suomessa

Internetpuhelut, IP-puhelut, VoIP (voice over internet protocol) tarkoittavat kaikki ip-verkossa tapahtuvaa puheensiirtoa. VoIP-tiedonsiirtotekniikka mahdollistaa puheen ja kuvan reaaliaikaisen siirtämisen internetissä. Internetpuhelu voidaan soittaa esimerkiksi tietokoneiden tai älypuhelimien välillä. IP-puheluita ovat muuan muassa Skype-, WhatsApp- tai Facebook-puhelut.


Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessa kysyttiin 16–89-vuotiailta IP- tai videopuheluiden puhumisesta kyselyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana keväällä 2021.

IP- tai videopuheluiden soittaminen viimeisen kolmen kuukauden aikana

Suomalaisista 16–89-vuotiaista 67 % puhui IP- tai videopuheluita. Osuus on laskenut 5 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Eniten niitä puhuivat 16–24 -vuotiaat, 88 %. Vähiten, 22 %, IP- ja videopuheluita puhuttiin 75–89-vuotiaiden keskuudessa.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2021, Tilastokeskus


IP- ja videopuheluiden soittaminen Suomessa

Liikenne- ja viestintäviraston kuluttajatutkimuksen mukaan 48 % suomalaisista soittaa internetin puhe- ja videopuheluita matkapuhelimallaan viikoittain.

Lähde: Kuluttajatutkimus, Liikenne- ja viestintävirasto

Riikka Vaaja, tietoasiantuntija, FiCom ry

Kategoria