Televisioverkko

Viimeksi päivitetty 15.11.2022: Kotitalouksien HD-valmius Suomessa

Television vastaanottotavat Suomessa

Kotitalouksien HD-valmius Suomessa

IPTV-littymät

Maksu-tv:n tilaaminen

Eri mittaustapojen eroja Suomen osalta

  • Finnpanel kysyy tiedot kuluttajilta, FiCom operaattoreilta.  Liikenne- ja viestintävirastolla on sekä operaattorikysely (varsinainen tilasto) että Kuluttajatutkimuksen kuluttajakysely. Tilastokeskuksen tiedot perustuvat kuluttajakyselyihin.
  • Operaattorin vastaus on täsmällinen, mutta sisältää myös esimerkiksi kerrostaloasukkaat, joilla asunnossaan on kaapeliliittymä, mutta joilla ei ole televisiota (vaikka yhtiövastikkeessaan maksavatkin oman osuutensa liittymästä). Lukumäärään sisältyvät kotitalouksien lisäksi myös esimerkiksi hotellien, liikehuoneistojen ja laitosten kaapelitelevisioliittymät.
  • Kuluttajakyselyyn liittyy aina virhemahdollisuus, kun vastaaja ei tiedä, mikä teknologia on käytössä.

IPTV (internet protocol television) on teleoperaattorin laajakaistaverkossa tarjoama internetyhteyteen perustuva televisiopalvelu, joka mahdollistaa vähintään kaikkien vapaasti vastaanotettavien valtakunnallisten televisio-ohjelmistojen lineaarisen vastaanoton

Kategoria