Kort på svenska

FiCom ry

Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik FiCom ry är den finska IKT-branschens intressebevakare vars mål är att främja medlemmarnas affärsmöjligheter och stärka branschens konkurrenskraft.

Vårt samhälle bygger på högklassiga telekommunikationsförbindelser och omfattande IT-användning. Det är ytterst viktigt att utveckla förbindelserna teknikneutralt och trygga näringens investeringsförmåga och -möjligheter.

vision och mission

FiComs uppdrag är att främja medlemmarnas affärsmöjligheter och stärka konkurrenskraften. I vår verksamhet prioriteras följande:

 • Digital infrastruktur
 • Att snabba upp digitaliseringen
 • Cybersäkerhet och dataskydd
 • Balanserad reglering av upphovsrätten
 • Kompetens

Dessa tre rättesnören styr all vår verksamhet: avreglering, teknikneutralitet samt överensstämmelse med marknadsvillkoren.

Vi verkar genom

 • Samråd med intressenter
 • Utlåtanden och höranden
 • Verksamhet i arbetsgrupper
 • Ställningstaganden, nyhetsbrev, aktiv kommunikation
 • Evenemang och utbildningar

Våra värden

 • Expertis
 • Aktivitet
 • Öppenhet

FiComs medlemsföretag möjliggör samhällets digitala och tekniska utveckling: