Sisältöbisnes kasvuun fiksulla tekijänoikeuspolitiikalla

Suomalaiset viettävät televisioruudun äärellä enemmän aikaa kuin koskaan. Digitaalista sisältöä, kuten musiikkia, urheilua, elokuvia, videoita ja pelejä on paljon aiempaa enemmän tarjolla. Myös teleyritykset ovat viime vuosina panostaneet merkittävästi suomalaiseen...

Ajankohtaista

Blogi

Arvoa ja iloa sisällöistä

...creative industries in Finland / Jari Muikku, 2018) Television katselusta Television äärellä vietettiin aikaa keskimäärin 3 tuntia 20 minuuttia viime vuonna. Käytetystä ajasta 82 prosenttia oli televisio-ohjelmien live-katselua tai ajassa...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin kommentit AVMS-direktiivin ja telepaketin siirtovelvoitetta koskevien säännösten implementoinnista

AVMS-direktiivi Kuvaohjelmalakia sovelletaan sen 2 §:n mukaisesti kuvaohjelman tarjoamiseen ja sen valvontaan Suomessa silloin kun ohjelmaa tarjotaan sellaisessa televisiotoiminnassa tai tilausohjelmapalvelussa, johon sovelletaan televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia. Televisio- ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

TV on monipuolisempi kuin koskaan ‒ Televisioviikko 11. – 17.2.

...ja Elisa Viihde Sport -sisällöt. Katselu onnistuu antenni-, kaapeli-, satelliitti-, ip- ja mobiili -vastaanottotavoilla. FiCom on mukana Televisioviikossa, jonka järjestävät televisioyhtiöt, operaattorit ja kaupan toimijat. Myös Teosto tukee Televisioviikon toteutusta....

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto taajuusmaksuasetuksesta

...tasapuolisesti. Operaattorit joutuvat maksamaan jokaisesta taajuusalueestaan vuosittaisen taajuusmaksun, joka on huomattavasti korkeampi kuin mitä eräät muut käyttäjät esimerkiksi yleisen edun televisiotoimijat tai puolustusvoimat maksavat vastaavista taajuuksistaan. Lisäksi maksuasetusluonnoksessa (7 §)...

Ajankohtaista

Lausunnot

Sähköisen viestinnän sääntely uusiksi

...viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä BEREC:iä koskevan asetuksen. Audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan direktiivin (AVMS-direktiivi) uudistuksen myötä direktiivin soveltamisala laajenee kattamaan televisiolähetystoiminnan ja tilausvideopalveluiden lisäksi videojakoalustat. Tavoitteena on parantaa kuluttajien ja alaikäisten suojelua, taata...

Ajankohtaista

Uutiset

Infograafeja ICT-alasta

Kattavat, nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet ja -palvelut ovat välttämättömiä koko yhteiskunnalle. Havainnollistaaksemme ICT-alan merkitystä ja monipuolisuutta olemme julkaisseet infograafeja mm. digitaalisesta infrastruktuurista, mobiiliteknologioiden kehityksestä sekä televisio- ja sisältöalasta. Kaikki infograafit...

Ajankohtaista

Uutiset

Sisältö- ja tekijänoikeuspolitiikkaan vahvempi markkinanäkökulma

...kaapeliverkko ovat jakeluteinä saman arvoisia. Kaapelitelevisioverkon siirtovelvoite eli operaattorin velvollisuus välittää julkisen palvelun televisio-ohjelmia oheis- ja lisäpalveluineen ilman korvausta tulee purkaa. Lähetysten jakelutekniikka ei voi myöskään olla peruste tekijänoikeuksien lisäkorvaukselle,...

Ajankohtaista

Uutiset

Joukkoviestintämarkkinat Suomessa: sähköinen viestintä kasvaa, muut ennallaan tai pienessä laskussa

...28 prosenttia ja elokuvateattereiden osuus 45 prosenttia. Televisiotoiminnan tuotot Tilastokeskuksen laskemien arvioiden mukaan televisiotoiminnan tuotot vuonna 2016 olivat noin 1,1 miljardia euroa. Tästä Yle-veron osuudeksi arvioitiin 43 prosenttia ja mainonnan...

Ajankohtaista

Uutiset

Elävän kuvan kulta-aika

...vuosikymmenen aikana televisio- ja videoteknologioissa tullaan näkemään ennennäkemätön muutos. Nokian uuden ajan television perustana on virtualisoitu käyttöliittymä, jossa sisältöjä voi katsella kaikenlaisilla pinnoilla: niin ikkunoilla, auton tuulilasissa kuin pöydälläkin. Katsoja...

Ajankohtaista

Uutiset

Sisältöliiketoiminta 2010-luvulla: bisnestä liikkuvilla mannerlaatoilla

Tv-toiminta kehittyi hyvässä järjestyksessä yli puoli vuosisataa. Sisältöä tuottavat yritykset tekivät tv-sarjoja ja ohjelmia, tv-yhtiöt rakensivat sisällöistä ja omasta uutis- ja muusta ohjelmatuotannosta tv-kanaviksi kutsuttavia sisältökokonaisuuksia ja lähettivät niitä tekniseen...

Ajankohtaista

Blogi

Digitaalisten sisältöjen markkinat Suomessa

...tv-katselu ja ilmiöt -tutkimus vuodelta 2017 kertoo, että suomalaiset käyttävät television katseluun päivittäin keskimäärin 2 tuntia 48 minuuttia. Edellisestä vuodesta aika oli vähentynyt neljä minuuttia. Eniten televisiota katsovat yli 65-vuotiaat...

Ajankohtaista

Uutiset

Televisiokanavien kaapelijakeluun odotetaan ratkaisua

...Suomen kaupungeissa kaapeliverkko on kuitenkin ensisijainen television jakelutekniikka, samoin kuin antennijakelu muualla – usein haja-asutusalueilla. Noin puolet suomalaisista kotitalouksista katsoo televisiota kaapeliverkossa. Kopiostolle myönteinen ratkaisu markkinaoikeudessa voi pahimmillaan tarkoittaa mainosrahoitteisten,...

Ajankohtaista

Uutiset

Antennitelevisioverkko uudistuu kahden vuoden kuluttua

...jälkeen. Televisiota ostaessasi pohdi ainakin: Asutko antenni- vai kaapelitelevisioverkon alueella?   Millaisia ominaisuuksia televisioltasi haluat? ruudun koko ja näytön tarkkuus eli resoluutio äänen laatu älytelevisio-ominaisuudet, hybriditelevisio-ominaisuudet, sovellukset, suoratoistopalvelut tallennusmahdollisuudet maksutelevisiopalvelujen...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston kirjelmään koskien komission asetusehdotusta TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksiä

...neuvottelujen tilanteen EU:n toimielimissä. FiCom ei vastusta Suomen kannan muuttamista. FiCom pitää tärkeänä, että signaalin saamisesta (direct injection) ei säädetä tässä yhteydessä, koska se saattaisi hidastaa entisestään eurooppalaisten televisiomarkkinoiden kehittymistä....

Ajankohtaista

Lausunnot

HD Day etsi ratkaisuja sujuvaan televisiotekniikan siirtymään

Antennitelevisioverkossa siirrytään käyttämään pelkästään DVB-T2-lähetystekniikkaa reilun kahden vuoden kuluttua. Television katsojalle tämä tarkoittaa, että päätelaitteessa – televisiossa tai digiboksissa – pitää olla T2-viritin, jotta kanavat näkyvät myös siirtymän jälkeen 1.4.2020....

Ajankohtaista

Uutiset

Suomen malli TV-jakelussa tasapuolinen ja toimiva

Kopiosto on ilmoittanut hakevansa markkinaoikeudelta tekijänoikeuslaintulkintaa kaapeliverkon televisiolähetyksistä ja niistä maksettavista erillisistä korvauksista.  Operaattoreiden ja TV-yhtiöiden mukaan tekijänoikeudet televisiolähetyksiin on hankittu ohjelmaostojen yhteydessä kaikkien suomalaisten katsojien osalta. Lähetysten jakelutekniikka ei...

Ajankohtaista

Uutiset