ICT-alan yritykset

Televiestintäalan yritysten markkinaosuuksia Kiinteän verkon laajakaistaliittymät Markkinaosuuksien laskennassa on otettu huomioon kaikki kiinteän verkon laajakaistaliittymät yhteyden toteutustekniikasta riippumatta. Liittymämäärissä on huomioitu sekä kotitalous- että yritysasiakkaiden liittymät. Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto...

ICT-toimialan tunnuslukuja

FiComin lausunto lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjunnasta

...koko ICT-ala ovat sitoutuneet ehkäisemään ja torjumaan lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa. Tämän osoittaa mm. teleyritysten lain 1068/2006 nojalla yhteistyössä Keskusrikospoliisin suorittamat aktiiviset, vapaaehtoiset toimet alaikäisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan ehkäisemiseksi sekä...

Lausunnot

Hei, sinä digiosaaja – Suomi tarvitsee sinua!

Ammattitaitoisen työvoiman riittävyydestä on tullut keskeinen tekijä Suomen kilpailukyvylle. Kaikki toimialat digitalisoituvat, joten ICT-osaajia tarvitaan paitsi digialalla, myös kaikkialla muualla. Osaajapula uhkaa jo kansantalouttamme. Suomella ei ole varaa jäädä teknologisen...

Uutiset

Tulevaisuuden tekijät

”Palkkaa asenne, kouluta kompetenssi”. Tuo vanha rekrytointifraasi toki pitää tärkeän viestin sisällään, muttei ratkaise koko ICT-alaa rienaavaa osaajapulaa. Suomessa työskennellään EU-maista eniten juuri digialalla ja oikean osaamisen pitkäjänteinen rakentaminen on...

Uutiset

Osaajapula on kriittinen niin yrityksille, julkishallinnolle kuin koko yhteiskunnallekin – menestys lähtee osaavasta henkilöstöstä

...puhuttu paljon myös suuresta irtisanoutumisaallosta. Tilanne on siis kriittinen niin yrityksille ja julkishallinnolle kuin koko yhteiskunnallekin. ICT-alan osaajavajeen on arvioitu kasvavan jopa 40 000 työntekijään vuoteen 2025 mennessä ja alalla...

Blogi

ICT-opintojen hakijamäärät kasvaneet, alan valmistumisaste keskivertoa matalampi

...ja 21 % opiskelijoista siirtynyt työelämään ilman YAMK-tutkintoa. YAMK-opiskelijoiden valmistumisaste on ICT-alan korkeakouluopiskelijoista korkein ICT-alan YAMK-tutkinnon aloittaneiden tilanne vuosittain tutkinnon aloittamisesta YAMK-opiskelijoiden valmistumisprosentti vuosittain tutkinnon aloittamisesta ICT-alan ylempään yliopistotutkintoon johtavaa...

Uutiset

Startup Refugees käynnistää mentorointiohjelman Telian ja Tietoevryn kanssa

...ammatillisten kiinnostuksen kohteiden perusteella. Mukana on ICT:n, koodauksen, myynnin, markkinoinnin ja hallinnon ammattilaisia. Mentoroitavia on tänä vuonna mukana ainakin Irakista, Iranista ja Ukrainasta. “Mentorointiohjelma on loistava tapa tarjota henkilökohtaista ohjausta...

Jäsenistön tiedotteet

Hyvinvointialueilla aikamoinen digiurakka

...joista ollenkaan vähäisin ei ole kustannustehokkuus. ICT-järjestelmien uusiminen kiireellistä ja kallista Seuraava suuri julkisten digipalveluiden puristus on hyvinvointialueiden tietojärjestelmien yhteensovittaminen, jonka pitäisi olla kunnossa ensi vuoden alussa. Muutoksen toteuttamiseen on...

Uutiset

Suomi kärkisijalla EU:n digitalisaatiovertailussa

...selvästi EU:n keskiarvoa paremmat. Digitaitojen perusteet hallitsee neljä viidestä suomalaisesta ja edistyneet taidot on lähes puolella väestöstä. ICT-alan ammattiosaamista Suomessa on myös runsaasti muuhun Eurooppaan verrattuna. Meillä ICT-alan osaajia on...

Uutiset

Kansainvälisiä digitalisaatiovertailuja

...jälkeen seuraaville sijoille digivertailussa sijoittuivat Tanska, Alankomaat ja Ruotsi. EU-maiden kokonaistulokset Suomen tulokset DESI:n osaindekseissä Inhimillinen pääoma (Human Capital) -osaindeksi mittasi muun muassa henkilöiden digitaalista osaamista ja ICT-alan asiantuntijoiden sekä...

Digitalisaation hyödyntäminen

Elisan puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022

...asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän ajan liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun ja uusiin digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin. Julkistamismenettely Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä...

Jäsenistön tiedotteet

Televiestintäalan investoinnit

...Tietopankin kohdasta ICT-toimialan tunnuslukuja / Televiestintäalan tunnuslukuja -sivulta. Suomessa digitaalisen infran rakentaminen on markkinaehtoista, alan kilpailu erittäin kovaa ja kuluttajahinnat edullisia. Silti investointiaste on pysynyt korkeana. Televiestintäalan bruttoinvestoinnit olivat 1...

TKI-toiminta ja investoinnit

ICT-alan yritysten tunnuslukuja

...yritystä. ICT-alan yritykset 2017-2021 henkilöstön suuruusluokittain taulukkomuodossa. ICT-alan yritykset Suomessa Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus ICT-alan yritysten henkilöstö Suomessa Tutustu ICT-alan työllisiin ja koulutukseen täältä. ICT-alan yritysten liikevaihto Suomessa...

ICT-alan tunnuslukuja

FiComin lausunto: valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle FiComin keskeiset näkökohdat ICT-alan ilmastovaikutuksista – sekä hiilijalanjäljestä että -kädenjäljestä – tarvitaan seurantadataa. Tavoite edellyttää yhteismitallisia lukuja, joita verrata keskenään. Tietoliikenneverkkojen energiatehokkuuden paraneminen on hyvä esimerkki markkinavetoisesta...

Ajankohtaista

Lausunnot

Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen ulkomaankauppa

Televiestintä- ja tietojenkäsittelypalvelujen ulkomaankauppa Elektroniikka ja tietoliikennevälineiden ulkomaankauppa Televiestintä- ja tietojenkäsittelypalvelujen ulkomaankauppa Televiestintä- ja tietojenkäsittelypalvelujen ulkomaankauppa Televiestintä- ja tietojenkäsittelypalvelujen vienti vuonna 2021 oli 162 miljoonaa euroa. Vienti pieneni 23 %...

ICT-markkinat

Tietoliikennepalvelujen hintoja

...komissio   ITU (International Telecommunication Union) Measuring digital development, ICT Price Trends -julkaisu sisältää muun muuassa matkaviestin verkon puhe- ja dataliikenteen sekä kiinteän laajakaistan hintatietoja yleisellä tasolla ja maakohtaisia tietoja....

Tietoliikennepalvelujen hintoja

Telia palkkaa 101 uutta IT-alan asiantuntijaa ja uudelleenkouluttaa tuhansia työntekijöitä

...kehittämään Teliasta Suomen johtavaa kokonaisvaltaisten ICT-palveluiden tarjoajaa. ”Kehitämme jatkuvasti ICT-ympäristöjen modernisointiin ja julkisiin pilvipalveluihin liittyviä kyvykkyyksiämme. Tätä varten olemme perustaneet oman pilviyksikön, jonka kautta pystymme entistä paremmin palvelemaan asiakkaitamme. Nyt...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi

...torjumisessa ja siirtymisessä vihreään talouteen. Kompassissa nostetaan hienosti esille vihreä siirtymä mahdollisuutena luoda Suomelle uutta liiketoimintaa. Suomessa on runsaasti osaamista niin energiatehokkaan ICT-infrastruktuurin toteuttamiseksi kuin ICT:hen perustuvien energian- ja materiaalinkulutusta...

Ajankohtaista

Lausunnot

ICT-alan työlliset ja koulutus

...oli naisia. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2 prosenttiyksikköä. ICT-alan uudet opiskelijat ja suoritetut tutkinnot ammattikorkeakouluissa Naisten osuus ICT-alan uusista opiskelijoista ja suoritetuista tutkinnoista ammattikorkeakouluissa Yliopistoissa ICT-alan uusien opiskelijoiden määrä...

ICT-alan tunnuslukuja

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

...miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2019 verrattuna oli 8,7 prosenttia. ICT-alan osuus koko yrityssektorin t&k-menoista oli 38,3 %. ICT-toimialan tutkimus- ja kehittämismenot Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta, Tilastokeskus Yritysten innovaatiotoiminta Suomessa Tilastokeskus...

TKI-toiminta ja investoinnit