FiComin hallitusohjelmatavoitteet 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi

EtusivuSearch results for 'investoinnit' FiComin hallitusohjelmatavoitteet 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi Voit ladata tavoitteet pdf:nä täältä. Tutustu tavoitteisiimme tarkemmin klikkaamalla otsikoita alla 1. Digitalisaatiota on edistettävä Digitaalinen infra alemman sähköveroluokan piiriin...

Vastine: Suomessa netti on kaikkialla

...voisivat käyttää digipalveluja, investoivat teleyritykset verkkojen rakentamiseen ja ylläpitoon markkinaehtoisesti noin puoli miljardia euroa joka vuosi. Investoinnit jakautuvat suunnilleen puoliksi kiinteän ja mobiiliverkon kesken. Teknologiat asetetaan usein tarpeettomasti vastakkain, vaikka...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto IPR-strategiasta

Aineettomat oikeudet tulee keskittää työ- ja elinkeinoministeriöön IPR-strategian laatimisen taustalla on hallitusohjelman tavoite, että Suomi kehittyy merkittävästi tutkimus- ja innovaatiotoimintaympäristönä ja että aineettomat ja aineelliset investoinnit lähtevät kasvuun.  IPR-strategian avulla...

Ajankohtaista

Lausunnot

Suomessa bitti kulkee

...ja sähköyhtiöt voivat sen perusteella siirtää kustannukset sähkön siirtohintoihin. Teleala on sen sijaan erittäin kilpailtu ja kuluttajahinnat edullisia. Myös televiestintäalan investointiaste Suomessa on korkea: telealan bruttoinvestoinnit vuonna 2020 olivat Tilastokeskuksen...

Ajankohtaista

Uutiset

Tapahtuuko kaikki pian pilvessä?

Datakeskukset ja pilvipalvelut ovat korvaamaton osa infrastruktuuria, jota ilman moderni arkemme ei toimisi. Suomi on erinomainen ympäristö tuottaa pilvipalveluja ja rakentaa datakeskuksia. Ilman niitä sekä kattavia ja toimivia verkkoyhteyksiä elämämme...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa

...laajakaistaverkkojen käyttöönoton tukemiseksi harvaan asutuilla alueilla sekä julkiset investoinnit unionin valtiontukisääntöjen mukaisesti.” Luonnoksessa ehdotetaan nostettavaksi tarkoituksenmukainen internetyhteyden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä nykyisestä 2 Mbit/s:stä 5 Mbit/s:iin. Lisäksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön kiinteän...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto ehdotuksesta IPR-strategiaksi

...on hallitusohjelman tavoite, että Suomi kehittyy merkittävästi tutkimus- ja innovaatiotoimintaympäristönä ja että aineettomat ja aineelliset investoinnit lähtevät kasvuun.  IPR-strategian avulla aineetonta omaisuutta koskevaa osaamista ja hallintoa on tarkoitus kehittää ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

Onko teknologianeutraalius tavoitteena vain tyhjä sana?

...varmistaa, ettei elvytysraha syrjäytä kaupallisia investointeja ja vaikuta siten haitallisesti erittäin kilpailtuun viestintämarkkinaan. Kun otetaan huomioon mittavat investoinnit sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa tehdyn sitoumuksen ehdot, asetusehdotus tuo suomalaisten kaupallisten...

Ajankohtaista

Uutiset

DNA Oyj:n tammi–maaliskuun 2021 liiketoimintakatsaus: Käyttökate ja tulos paranivat – DNA nousi kiinteän laajakaistan markkinaykköseksi

...5 16           Investoinnit 7)  30 19 56 308 Investoinnit ilman toimilupamaksuja ja IFRS16-investointeja 21 17 24 171           Matkaviestinpalvelut:    ...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto valtiovarainministeriön arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi

...palvelun osalta? Valtion oman välineen luomiseen sisältyy myös huomattavan suuret investoinnit sekä hankinnan ja projektin tuomat riskit. Tarvittavat uudistukset saattavat venyä, eikä ole lainkaan takeita, että kansalaiset ottaisivat uuden välineen...

Ajankohtaista

Lausunnot

Elpymisrahoituksella kasvatettava kilpailukykyä

...joilla liittymille ei ole riittävää kysyntää. Traficomin kuluttajatutkimuksen mukaan reilut 60 % vastaajista ei ole kiinnostunut hankkimaan huippunopeaa kiinteää laajakaistaa. Kysynnän puute hidastaa osaltaan investointeja. Hintavat investoinnit, jotka tehdään tarjontavetoisesti,...

Ajankohtaista

Uutiset

Telepaketti konkretisoitui kansalliseen lainsäädäntöön

...on uudistettu tuomalla sinne uusia elementtejä, kuten yrityksen hakema sitoumusmenettely, yhteysinvestoinnit erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin sekä velvoitteet yrityksen poistaessa vanhoja kupariverkkoja. Näillä uudistuksilla pyritään osittain vastaamaan nopeiden datayhteyksien tarjontaan ja...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto viestintäverkon kriittisiä osia koskevasta määräysluonnoksesta

...Määräyksen uudelleentarkastelun tarve on ymmärrettävä, mutta tarkastelussa tulee painottaa sääntelyn ennustettavuutta, pitkäjänteisyyttä ja oikeusvarmuutta ottaen huomioon, että verkkoinvestoinnit ovat etupainotteisia ja vuositasolla satoja miljoonia euroja. Yhteenliittämisen osalta perustelumuistiossa on tarkoituksenmukaista...

Ajankohtaista

Lausunnot

Avointa vuoropuhelua FiCom Forum -aamussa: Digitalisaatiolla vauhtia Suomen elpymiseen ja kestävään kasvuun

...meillä investoinnit ovat menneet suhteessa enemmän teollisuushallien seiniin. Digiruisketta tarvitsee erityisesti julkinen sektori: pian vuoden kestänyt koronakriisi alleviivaa tätä tarvetta. Yksityisten terveydenhuoltopalveluyhtiöiden etäpalveluita käytettiin 200 000 kertaa enemmän viime kuin...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto Suomen kestävän kasvun ohjelma -selonteosta

...leviämistä Viestintäverkot ovat Suomessa rakentuneet pääosin markkinaehtoisesti koko mobiiliteknologian ajan 90-luvulta lähtien. Teleyritykset investoivat viestintäverkkoihin vuosittain reilut 500 miljoonaa euroa. Investoinnit jakautuvat suunnilleen puoliksi kiinteän ja mobiilin verkon kesken. Alan...

Ajankohtaista

Lausunnot

Tuleva vuosi on toivoa täynnä

...tekoäly, kyber, 5G ja kvanttilaskenta ovat kannatettavia EU:n tulevaisuusinvestointeja. EU:n sisämarkkinoilla tulee painottaa erityisesti palvelusektorin potentiaalia kasvun lähteenä, erityisesti digitaalisten palveluiden osalta.” Tulevaisuusinvestoinnit ja kilpailukykyyn panostaminen ovat ensisijaisen tärkeitä. Kasvattamalla...

Ajankohtaista

Uutiset

EU:n elpymistuki jaettava taiten

...suomalaiset kotitaloudet valtakunnallisesti vuoteen 2025 mennessä. Telemarkkinat avattiin Suomessa kilpailulle jo 90-luvulla, ja siitä asti verkkoja on rakennettu pääosin markkinaehtoisesti. Teleyritykset investoivat viestintäverkkoihin joka vuosi yli 500 miljoonaa euroa. Investoinnit...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomalaisyritysten 5G-investoinnit jatkavat kasvuaan – nopeat yhteydet toimistoille ja puhelimiin sekä 5G-palvelujen kehittäminen nousussa

...yritykset taas ovat suuryrityksiä nopeampia ottamaan käyttöön 5G-liittymiä ja -laitteita sekä mobiili- että toimistokäyttöön. Näin ne saavat entistä nopeammat tietoliikenneyhteydet käyttöönsä. Investoinnit 5G-teknologiaan jatkavat tasaista kasvuaan Investoinnit 5G:hen kasvavat tasaisesti...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE:stä

...esimerkiksi häiriöistä ja mahdollisista yhteenliittämis- ja muista kustannuksista. 16 § Verkkotoimiluvan ehdot FiCom kannattaa esitettyjä toimilupakausien kestoja. Verkon rakentamiseen tehtävät investoinnit ovat erittäin huomattavia, joten riittävän pitkät toimilupakaudet ovat aivan...

Ajankohtaista

Lausunnot

ICT-alan tilastotietoa

...>> 12.05.2022 Televiestintäalan markkinaosuuksia >> 20.04.2022 ICT-markkinat Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen ulkomaankauppa >> 03.06.2022 ICT-markkinoiden kansainvälinen kehitys >> 03.01.2022 TKI-toiminta ja investoinnit Investoinnit >> 27.06.2022 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta >>...