Sisältö- ja tekijänoikeuspolitiikkaan vahvempi markkinanäkökulma

...saman arvoisia, joten kaapelitelevisioverkon siirtovelvoite (must carry) tulee purkaa myös julkisen palvelun televisio- ja radiokanavilta. Lähetysten jakelutekniikka ei ole peruste lisäkorvaukselle, joten välitettäessä ohjelmat eteenpäin ei vakiintuneen ja markkinaoikeudenkin vahvistaman...

Suomi digitalisaation kärkimaaksi

...maksettaviin tekijänoikeuskorvauksiin. Antenni- ja kaapeliverkko ovat jakeluteinä saman arvoisia, joten kaapelitelevisioverkon siirtovelvoite (must carry) tulee purkaa myös julkisen palvelun televisio- ja radiokanavien osalta. Lähetysten jakelutekniikka ei voi olla peruste lisäkorvaukselle,...

Teledirektiivin implementointi kansalliseen lainsäädäntöön alkanut

...tunneta yrityksiä koskevaa kuluttajansuojan kaltaista suojaa. Pienyritysten oikeuksia ei tule ratkaista erityislainsäädännössä, vaan tarvittaessa yleisessä kuluttajansuojalainsäädäntöä koskevassa tarkastelussa. Must carry Kaapelitelevisioverkon siirtovelvollisuudet (must carry) eivät ole enää välttämättömiä tai kohtuullisia....

Ajankohtaista

Uutiset

Implementation of the EECC into national legislation has begun

...through a wider review of consumer protection legislation. Must carry Cable television network ‘must carry’ obligations are no longer necessary or reasonable. ‘Must carry’ obligations are not up-to-date with technology...

News

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE-luonnoksesta

...siirtovelvollisuutta (must carry) koskevaan sääntelyyn. Lisäksi erityiskysymyksenä nostetaan esille suodattamista eli tiedon saannin estoa koskeva määräys. Audiovisuaalista mediapalvelua (AVMS) koskevan sääntelyn osalta lausunto painottuu videonjakoalustapalvelua koskevaan määritelmään. Ottaen huomioon teledirektiiviä...

Ajankohtaista

Lausunnot

Myös Yleisradion kanavien siirtovelvoitesääntely purettava

...päivänä luku on varmasti tätäkin suurempi. Siirtovelvoite jo poistunut kaupallisilta kanavilta Osa kaupallisista kanavista poistettiin siirtovelvoitteen piiristä vuonna 2011 ja loput vuonna 2017. Must carryn eli siirtovelvoitteen päättymisestä huolimatta näiden...

Ajankohtaista

Uutiset

Teledirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee

...must carry Lainsäädäntö velvoittaa suomalaiset kaapelitelevisioverkon operaattorit lähettämään Yleisradion julkisen palvelun kanavien televisiolähetykset verkoissaan ilman korvausta.  Tätä kutsutaan siirtovelvoitteeksi. Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että siirtovelvoitesääntelyyn ei tehdä muutoksia, vaan sitä...

Ajankohtaista

Uutiset

Siirtovelvoitesääntely on kaiku menneestä maailmasta

Lainsäädäntö velvoittaa suomalaiset kaapelitelevisioverkon operaattorit lähettämään Yleisradion julkisen palvelun kanavien televisiolähetykset verkoissaan ilman korvausta. Siirtovelvoitteen eli must carry -sääntelyn tavoitteena on ollut varmistaa yhteiskunnallisesti merkittävien kanavien ja sananvapauden kannalta tärkeiden...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin kommentit telepaketin implementoimiseksi

...tulisi käyttää sekä muista mahdollisista tarpeellisina pidetyistä kansallisista muutoksista. Tässä esitetyt näkemykset eivät pidä sisällään AVMS-direktiiviä ja must carry -säännöstä, joista toimitetaan erillinen näkemysdokumentti. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin kommentit AVMS-direktiivin ja telepaketin siirtovelvoitetta koskevien säännösten implementoinnista

...2018/1972 siirtovelvollisuuksia (must carry) koskevan 114 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat asettaa tiettyjen radio- ja televisiolähetyskanavien ja niihin liittyvien täydentävien palvelujen välittämistä koskevia kohtuullisia siirtovelvoitteita sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja tarjoaville yrityksille,...

Ajankohtaista

Lausunnot