Moderni digiyhteiskunta on uudistuva ja tasapuolinen

...ennustetaan nousevan datan käytön kasvaessa edelleen. Kehityksen kärjessä pysyäksemme on huolehdittava siitä, ettei tietoliikenneverkkojen käyttämän sähkön hinta nouse kehityksen esteeksi, vaan verkkoinvestoinnit voidaan toteuttaa Suomen kilpailukyvyn turvaamiseksi ja parantamiseksi. Koko...

FiComin kommentit määräysluonnoksesta 54 C

...asiantuntijoiden kanssa, ja jossa huomioidaan mahdollisten hankkeiden ympäristövaikutukset ja lupatarpeet. Suosituksessa voitaisiin tarkentaa esimerkiksi, mitkä kaapelit on tarkoituksenmukaista suojata nyt ja tulevaisuudessa, kun otetaan huomioon viestintäverkkoihin tehtävät investoinnit sekä verkkoja...

Ajankohtaista

Lausunnot

Digitalisaatio on ratkaisu ilmastokysymykseen

...innovaatioiden syntymiseksi on tärkeää, että Suomessa on digitaalisuuteen kannustava ilmapiiri ja teknisesti korkealaatuinen digi-infra. Kuulumme edelläkävijöihin: Suomi on Euroopan ensimmäisten maiden joukossa, joissa on jo avattu kaupallisia 5G-verkkoja. Elvytysinvestoinnit ilmastomyönteisiin...

Ajankohtaista

Uutiset

DNA:n vuoden 2020 tammi–maaliskuun liiketoimintakatsaus

...% 35 33 7 % 32 Käyttökate / liikevaihto, % 35 33 7 % 32 Liiketulos / liikevaihto, % 17 15 13 % 14           Investoinnit 28 32 -14 %...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Elisan osavuosikatsaus Q1 2020

...osake, euroa 0,49 0,44 10,1 % 1,93 Käyttöomaisuusinvestoinnit 51 57 -10,8 % 256 Nettovelka 1 117 1 075 3,9 % 1 184 Nettovelka / käyttökate1) 1,7 1,7 -0,7 % 1,8 Velkaantumisaste, % 91,9 % 90,2 %...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Korona ei jaa yrityksiä voittajiin ja häviäjiin

Koronaepidemian aiheuttama taloudellinen kriisi vaikuttaa jokaisella toimialalla. Edessä oleva talouden synkkä taantuma ja yritysasiakkaiden vakava kassavaje koettelevat kaikkia. Ankeutta jaetaan tasaisesti myös digialalle, voittajia tässä kriisissä ei ole. Suomessa on...

Ajankohtaista

Uutiset

Viestintäverkkojen rakentaminen jatkuu myötätuulessa

...voi alkaa jo heinäkuussa. Huutokaupattava uusi taajuusalue aiheuttaa merkittäviä rakentamiskustannuksia, joten verkkoinvestoinnit tulevat väistämättä kasvamaan entisestään. 5G tarjoaa kiinteän tai langattoman vaihtoehdon rinnalle kuluttajille myös täysin uudenlaisia verkkopalveluratkaisuja, esimerkiksi niin...

Ajankohtaista

Blogi

Valokuitu ja rajoitukseton tiedonsiirto Suomessa hyvässä vedossa

...investoivat voimakkaasti tietoliikenneverkkoihin Teletoiminnan kokonaisinvestoinnit vuonna 2018 olivat 810 miljoonaa euroa. Investointiaste (investointien osuus liikevaihdosta) oli 23 prosenttia. Teletoimialan investoinnit Suomessa Aineellisista investoinneista kiinteän verkon osuus oli 52 prosenttia ja...

Ajankohtaista

Uutiset

Elvytystoimet vahvistamaan kansalaisten laajakaistayhteyksiä

...maista, joissa 5G-verkon rakentaminen on täydessä vauhdissa. Kaupallinen 5G-verkko toimii jo 19 paikkakunnalla. Digitaalisen Suomen rakentamiseksi on tehty pitkäjänteistä politiikkaa, joka on mahdollistanut investoinnit maamme kattaviin viestintäverkkoihin. Koronaepidemian aiheuttama taloudellinen...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto HE-luonnokseen viestintäverkon kriittisissä osissa käytettävistä laitteista SVPL 244 a §

...‘kriittinen osa’ on uusi käsite ja myös tämän on ehdotuksen keskeinen kohta, koska siinä määritellään ehdotuksen soveltamisalan reunaehdot. Teleyritykset investoivat Suomessa viestinverkkoihin vuosittain yli puoli miljardia euroa, ja mittavat investoinnit...

Ajankohtaista

Lausunnot

Kaksi vuosikymmentä takana – uusi aika edessä

...uudentyyppisille liiketoimintamalleille, sanoi Leinonen puheessaan. ICT on keskeinen tuotannontekijä suomalaisen kilpailukyvyn kehittymiselle. Ennakoiva viestintäpolitiikka mahdollistaa investoinnit Leinonen kiitti puheessaan viranomaisia erityisesti pitkäjänteisestä viestintäpolitiikasta, joka on tehnyt mahdolliseksi alan suuret investoinnit:...

Ajankohtaista

Uutiset

Tietoliikennealan kehitys ja vaikutukset

...on vuodesta 2006 alkaen pysytellyt kuuden prosentin tuntumassa. Teleyritysten ja muun yrityssektorin investoinnit Teleyritykset ovat vuosien 2001 – 2018 aikana investoineet yhteensä noin 15,2 miljardia euroa tietoyhteiskunnan kehittämiseen. Vuosittaiset investoinnit...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE-luonnoksesta

...täsmentää huomattavasti tai se tulee poistaa jatkovalmistelussa kokonaan. 16 § Verkkotoimiluvan ehdot FiCom kannattaa ehdotettuja toimilupakausien kestoja. Verkon rakentamiseen tehtävät investoinnit ovat erittäin huomattavia, joten riittävän pitkät toimilupakaudet ovat aivan...

Ajankohtaista

Lausunnot

Suomi on Euroopan 5G-edelläkävijöitä

...taajuuksien hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia ja mahdollistamalla matkaviestinoperaattoreiden investoinnit verkkojen rakentamiseen. Suomi on ollut kiitettävän innovatiivinen ja pragmaattinen myöntäessään jokaiselle operaattorille 130 megahertsiä jaetulta 3500 MHz:n taajuusalueelta. Tavallisesti alalla kohdennetaan 100...

Ajankohtaista

Uutiset

Teledirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee

...yleispalvelun nopeuden nostolle ei ole tarvetta, vaikka sellaista luonnoksessa esitetään. Lakiuudistuksen tavoitteita voidaan yleisesti ottaen pitää kannatettavina, ja erityisesti verkkoinvestoinnit edellyttävät sääntelyltä pitkäkestoista ennustettavuutta.  Sääntelyn tulisi olla mahdollisimman teknologianeutraalia ja...

Ajankohtaista

Uutiset

Liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnos hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista

...Lisäksi on otaksuttavissa, että kestää aikansa ennen kuin markkinoilla on saatavilla kohtuuhintaisia päätelaitteita. Hallinnon tulisi alkuvaiheessa entistä rohkeammin mahdollistaa mahdollisimman täysimääräisesti uusien teknologioiden verkkojen investoinnit ja rakentaminen. Muun muassa näistä...

Ajankohtaista

Lausunnot

Miten vauhditetaan digialan investointeja? Neljä neuvoa Hetemäen selvitykseen

Teleala on merkittävä investoija kotimarkkinoilla. Viime vuonna investoinnit teletoimintaan olivat yli 800 miljoonaa euroa ja investointiaste 23 prosenttia. Jotta alan investointikyky ja -halukkuus säilyvät, valtion on luotava näihin kannustavat olosuhteet....

Ajankohtaista

Uutiset

Sähköveron luvattu alennus siirtyi huomiselle – olisi tarvittu jo eilen

Kilpailu maailmanluokan palvelinkeskusinvestoinneista on käynyt viime vuosina kuumana. Ruotsi alensi muutama vuosi sitten sähköveronsa EU:n minimitasolle. Samalla se laski konesaleilta vaadittua tehorajaa niin, että myös pienet yksiköt pääsevät alennetun veron...

Ajankohtaista

Uutiset

Olemme hyviä, mutta emme vielä parhaita

...prosenttiin. Kasvua oli yli 130 prosenttia. Tämän vuoden helmikuussa osuus oli jo 5,6 prosenttia. Kasvua kahdessa kuukaudessa oli lähes 10 prosenttia. (Suomi.fi palveluhallinta) Teleyritykset investoivat digitulevaisuuteen Vuonna 2017 telealan kokonaisinvestoinnit...

Ajankohtaista

Uutiset

Neljä askelmaa digitalisaation huipulle

Suomi on millä tahansa mittarilla tarkasteltuna yksi maailman johtavista teknologisen kehityksen maista. Meillä on tasavahvat mahdollisuudet olla digitaalisessa taloudessa EU:n veturi ja saada kaikki hyödyt irti toimivista sisämarkkinoista. Suomen syrjäinen...

Ajankohtaista

Blogi