Toimivaa kilpailua ja markkinaehtoisia ratkaisuja

...Teleyritysten investoinnit teletoimintaan Suomessa vuonna 2017 olivat Liikenne- ja viestintäviraston mukaan 608 miljoonaa euroa.  Kiinteän verkon investoinnit olivat 250 miljoonaa euroa, matkaviestinverkon investoinnit 313 miljoonaa ja tv- ja radiotoiminnan investoinnit...

Ajankohtaista

Uutiset

Suomessa viestintäverkkoihin panostetaan

...investoinneiksi. Vuonna 2017 kiinteän verkon investoinnit olivat 250 miljoonaa euroa, mikä oli 41,1 prosenttia kaikista bruttoinvestoinneista. Matkaviestinverkon investoinnit, 313 miljoonaa euroa olivat 51,5 prosenttia ja tv- ja radiotoiminnan investoinnit, 45...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto Verkkojen Eurooppa -välineen perustamiseksi

...tienparannushankkeisiin, joiden yhteydessä asennettaisiin kaapelikanavia ja putkia. Näihin verkkoyhtiöt voivat myöhemmin tarvittaessa viedä omia kaapeleitaan ilman maanrakennustöitä (ks. Digi-infrastrategia s. 38). Suomessa viestintäverkkoinvestoinnit ovat mittavia, ja niihin panostetaan yli puoli...

Ajankohtaista

Lausunnot

Mobiilimenestys palvelee myös kuiturakentamista

Tutkijat Marko Ala-Fossi ja Jockum Hildén kirjoittivat (HS 16.7.), että Suomi ei ole mobiilin internetin kärkimaa. He totesivat kuitenkin, että suomalaisten mobiilidatan huima kulutus on seurausta teknologisesta edelläkävijyydestä ja toimivasta...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto digitaalisen infrastruktuurin strategiasta

...yhteiskunnan ja Suomen kannalta ja asettaa se tähän kokonaiskuvaan, eikä tarkastella asiaa pelkästään juridisesta näkökulmasta.  Sähköyhtiöiden kuituinvestoinnit Verkkoinfran rakentaminen on tarpeellista ja kannatettavaa digitalisaation mahdollisuuksien luomiseksi ja saavuttamiseksi. Luonnoksessa esitetään,...

Ajankohtaista

Lausunnot

Kääritään hihat – kärkipaikan eteen on tehtävä töitä

...investoija kotimarkkinoilla. Investointien osuus teleyritysten liikevaihdosta oli 14 %. Vertailun vuoksi koko yrityssektorin vastaava luku oli vain 4 %. Esimerkiksi vientivetoiset toimialat, kuten metsäteollisuus, investoi alle 4 %. Metalliteollisuuden investoinnit olivat vuonna 2016...

Ajankohtaista

Blogi

FiComin lausunto taajuusasetuksesta, huutokauppa-asetuksesta ja toimilupahakuilmoituksesta

...osaltaan viivästyttää sopimusten tekemistä koskien 5G-palveluita. Esitetty toimilupakauden kesto on 25 % lyhyempi kuin esimerkiksi 800 MHz:n taajuushuutokaupoissa. Luonnoksessa ei perusteltu, miksi ehdotettu toimilupakausi on poikkeuksellisen lyhyt.  Investoinnit tulevat olemaan merkittäviä,...

Ajankohtaista

Lausunnot

Satsaukset tekoälyyn ja robotisaatioon kasvavat voimakkaasti lähivuosina

...tekoälyyn investoi arvioiden mukaan vähittäiskauppa, jonka maailmanlaajuiset investoinnit arvioidaan 3,4 miljardiksi dollariksi. Toisena tulee pankkisektori 3,3 miljardin dollarin investoinneilla ja kolmantena koneteollisuus kahden miljardin investoinneilla. Viiden vuoden vertailujakson, 2016 –...

Ajankohtaista

Uutiset

Lausunto maantie- ja rautatiealueiden toissijaista käyttöä koskevasta selvityksestä

...sijoittaa johtoja ja rakennelmia yleisten teiden varsille, ja tätä mahdollisuutta on syytä jatkaa myös vastaisuudessa. Viestintäverkkojen investoinnit ovat etupainotteisia ja pitkäikäisiä. Teleyritysten verkkoinvestoinnit tulevat kasvamaan nykyisestä yli 500 miljoonan vuositasosta....

Ajankohtaista

Lausunnot

Hyvin toimivaa taajuuspolitiikkaa ei ole syytä rikkoa

...kovaa, hintataso käyttäjille edullinen ja verkkoinvestoinnit suuria. Verkkojen kattavuus sekä laatu ovat korkealla tasolla, jolloin myös verkkoon pääsy ja palveluiden saatavuus on erinomainen. Rakentamista ja lupien myöntämistä helpotettava Mobiiliverkot tarvitsevat...

Ajankohtaista

Uutiset