Terveiset Säätytalolle!

...yhteiskunta luodaan panostamalla osaamiseen, turvaamalla riittävät resurssit tutkimukseen, avaamalla julkisen tiedon rajapintoja ja sähköistämällä palvelut. Tulevilla päätöksillä pitää edistää näitä kaikkia. Lue kaikki FiCom ry:n hallitusohjelmatavoitteet digitaalisen infran vahvistamiseksi ja digitalisaation edistämiseksi....

Ajankohtaista

Blogi

Suomessa netti on kaikkialla

...kapasiteettia ja sen riittävyyttä ja lisäävät sitä tarpeen mukaan. Eri palvelut edellyttävät toimiakseen erilaisia laajakaistanopeuksia. Verkkopankkiasiointiin, sähköpostiin tai veroilmoituksen täyttämiseen verkossa ei tarvita huippunopeaa laajakaistaa. Netti-tv:n katselu tai verkkopelaaminen taas...

Ajankohtaista

Uutiset

Ketjusta arvoverkko – sisältöliiketoiminnan murros

...kun esimerkiksi kansainväliset suoratoistopalvelut ovat tulleet mukaan sisältötoimialalle. Tämä merkitsee myös sitä, että kotimaisten alan toimijoiden ja sisältöjen kilpailukyvystä huolehtiminen on aiempaakin tärkeämpää. Sääntely on yksi keskeisistä keinoista vaikuttaa eri...

Ajankohtaista

Uutiset

Olemme hyviä, mutta emme vielä parhaita

...internet services), digitaaliteknologian integraatio (integration of digital technology) ja julkishallinnon digitaaliset palvelut (digital public services) Parhaiten Suomi menestyi inhimillinen pääoma- sekä julkishallinnon digitaaliset palvelut -osaindekseissä. Näissä molemmissa Suomi sijoittui ensimmäiseksi. Digitaaliteknologian...

Ajankohtaista

Uutiset

Anna-Maija Karjalainen: Suomi haluaa päästä digitalisoinnissa Tanskan tasolle

...sekä voimakkaampina keinoina rahoituksella ohjaaminen ja lainsäädännöllä velvoittaminen. Olemme käyttäneet kaikkia keinoja viime vuosien aikana ja saaneetkin digitalisaatiota edistettyä voimakkaasti. ”Digitalisoidaan julkiset palvelut” pääministeri Sipilän hallitusohjelman läpileikkaavana teemana nosti digitalisoinnin...

Ajankohtaista

Uutiset

Digi-Suomen edistäminen – tulevan hallituksen kärkihanke?

...houkuttelemiseksi Suomeen. Samanaikaisesti kotimaista palvelutuotantoa tulee edistää laskemalla yhteen hajautetun palvelutuotannon kulutus mahdollistaen pääsy alennetun sähköveron piiriin. Digitaalisten palveluiden arvonlisävero tulee laskea palvelukysynnän kasvattamiseksi. Yksityisyydensuoja ja verkkoviestinnän luottamuksellisuus ovat digitaalisen...

Ajankohtaista

Blogi

Neljä askelmaa digitalisaation huipulle

...sijainti on kehityksen kannalta kerrankin merkityksetön. Digikehityksen kärkipaikka vaatii tukevat askelmat, joilta Suomi voi ponnistaa huipulle. Yritykset investoivat, innovoivat ja tuottavat palvelut, kilpailu kirittää, ja digimaailmassa markkina-alue on globaali. Yhteiskunnan...

Ajankohtaista

Blogi

Tekijänoikeusdirektiivin kompromissit entistä huonompia

...puolesta, sillä se ei vastaa viime syyskuussa parlamentissa hyväksyttyä mandaattia, jonka mukaan pk-yritykset on rajattava kokonaan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Ehdotuksessa ainoastaan alle kolme vuotta vanhat palvelut, yrityksen koosta huolimatta, on...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin kommentit telepaketin implementoimiseksi

...sellaista, että se mahdollistaa palvelut, innovaatiot ja se pohjautuu markkinaehtoisuuteen. Maailman parasta taajuuspolitiikkaa tulee jatkaa Suomen edelläkävijyyden säilyttämiseksi. Tässä keskeistä on toimilupaan perustuva taajuuksien jakomenettely sekä pitkäkestoiset ja selkeät toimilupakaudet....

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin kommentit AVMS-direktiivin ja telepaketin siirtovelvoitetta koskevien säännösten implementoinnista

...korvausta julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmistot sekä näihin sisältyvää ohjelmaa varten toimitetun vapaasti vastaanotettavan aineiston, ohjelmistoihin liittyvät mainokset sekä ohjelmistoihin liittyvät oheis- ja lisäpalvelut. Tekijänoikeuslain 25 i §:n mukaan tekijällä...

Ajankohtaista

Lausunnot

Valtion rooli: mahdollistaja ja aktivoija

...reilu kolmekymmentä vuotta sitten. Sen jälkeen alan rakenteita on raivattu ja toimintatapoja muutettu niin, että avainsana on nyt markkinaehtoisuus. Toimivan kilpailun tuloksena ovat kattavat, korkealaatuiset viestintäverkot ja monipuoliset palvelut, joita...

Ajankohtaista

Blogi

Rejlers Finland Oy FiComin jäseneksi

...asiakashankkeiden kaikissa vaiheissa alkaen hankeselvityksistä ja esisuunnittelusta aina projektointiin ja tuotannon aikaisiin palveluihin. Rejlersin osaaminen on asiakkaiden käytössä konsulttipalveluina, projektipalveluina ja palvelutuotteina. ”Rejlers on Suomessa ja myös Ruotsissa merkittävä televerkkojen...

Ajankohtaista

Uutiset

TV on monipuolisempi kuin koskaan ‒ Televisioviikko 11. – 17.2.

...ja palvelutarjonta vaihtelevat eri verkoissa ja palveluissa. Antenniverkon lähetystekniikka uudistuu lähivuosina. Uuden DVB-T2-teknologian myötä antenniverkon taajuuksille mahtuu enemmän kanavia, ja myös teräväpiirtokanavien määrä lisääntyy. Jo nyt antenniverkon maksu-tv-kanavat lähetetään uudella...

Ajankohtaista

Uutiset

Lausunto hallituksen esityksestä tunnistus- ja luottamuspalvelulain muuttamiseksi

...digitaalisia palveluja voidaan turvallisesti käyttää. Heikkojen tunnistautumisjärjestelmien (käyttäjätunnus + salasana) sijaan kansalaisten tietoturvaa lisäävät kehittyvät ja luotettavat vahvan sähköisen tunnistamisen palvelut. Yksityiset palveluntarjoajat käyttävät tällä hetkellä omia, käyttäjätunnukseen ja salasanaan...

Ajankohtaista

Lausunnot

ICT-toimialan ympäristövaikutukset

...N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 0,9193 O_Q Julkinen hallinto; koulutus; terveys- ja sosiaalipalvelut 1,2894 Kotitaloudet suurin sähkön kuluttaja Suomessa Tilastokeskuksen Energiatilinpito 2016 -tilaston mukaan kotitaloudet käyttivät lähes neljäsosan koko Suomessa käytetystä...

Ajankohtaista

Uutiset

ICT-alalla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisuissa

...iso osa noista päästösäästöjä tuottavista digitaalisista ratkaisuista ovat jo olemassa! Esimerkkeinä etätyöskentely, teleterveydenhoito, virtuaalineuvottelu- ja  sähköiset asiointipalvelut, jotka vähentävät ihmisten tarpeetonta autoilua tai lentämistä tukien siten ympäristömyönteisempää toimintaa. Vastaavasti digitaaliset...

Ajankohtaista

Blogi

Lausunto hallituksen esityksestä tunnistus- ja luottamuspalvelulain muuttamiseksi

...Kilpailun lisääntymisen arvioitiin alentavan hintoja ja parantavan palvelutasoa sekä lisäävän kyseessä olevien viestintämenetelmien saatavuutta (PeVL 34/2000 vp). Kilpailun lisääminen markkinoilla ja palvelujen saatavuuden edistäminen sekä käyttäjien aseman parantaminen on oikeuttanut...

Ajankohtaista

Lausunnot

Sähköisen tunnistamisen markkinasta aidosti avoin

...ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamista. Tavoitteena on lisätä paitsi palvelujen tarjontaa ja sen myötä sähköisen tunnistamisen yleistymistä, myös palvelutarjoajien keskinäisen hinnoittelun kohtuullistamista. Kilpailu on avain toimivaan sähköisen tunnistamisen markkinaan,...

Ajankohtaista

Uutiset

Sähköisen tunnistamisen markkinalla mahdollisuus vihdoin avautua

...tunnistaminen on edelleen lapsenkengissä. Sähköiset palvelut lisääntyvät, mutta niihin tunnistautuminen tapahtuu suurimmaksi osaksi 90-luvulta peräisin olevilla pankkitunnisteilla. Eduskunta kiinnitti jo vuonna 2015 huomiota kansalaisten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin asioida verkossa. Suomessa tehtiin...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston kirjelmään verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämistä koskevasta komission asetusehdotuksesta

...myös muut pilvipalvelut siinä tapauksessa, että ne asettavat palvelun vastaanottajan antamaa tietoa kolmansien osapuolten saataville sekä verkkosivustot, joilla käyttäjät voivat julkaista kommentteja tai arvosteluja. Määritelmä toisi ehdotetun sääntelyyn piiriin käytännössä...

Ajankohtaista

Lausunnot