Onko puolueilla digitavoitteita?

FiComin tavoitteet eduskuntavaalien jälkeiseen hallitusohjelmaan pyrkivät siihen, että Suomi tulee olemaan digitalisaation kärkimaa. Tämän saavuttamiseksi digitalisaatiota on edistettävä kaikin mahdollisin keinoin. Kysyimme poliittisilta puolueilta niiden näkemyksiä digialan keskeisistä teemoista. Kyselyyn...

Uutiset

Puolueiden digitavoitteet – kohti kevään eduskuntavaaleja

...eri teemoista, myös digitalisaatiosta. Tuleviin vaaleihin toistaiseksi vain vihreät on tehnyt yksityiskohtaisemman ohjelman. Myöhemmin keväällä myös ainakin kokoomus julkaisee tarkemman digikehitystä koskevan ohjelmansa. Mitä puolueet linjaavat? Kyberturvallisuus mukana lähes kaikissa...

Uutiset jäsenille

Digissä riittää kiihdytysvaraa

...digikehitystä. Julkishallinnon ja yksityisen sektorin roolit on kuitenkin pidettävä selkeinä: valtio ja kunnat mahdollistavat ja yritykset toteuttavat. Kunnilla ja hyvinvointialueilla ei saa olla mahdollisuutta tehdä hankintoja omilta yhtiöiltään ilman kilpailutusta....

Uutiset

Uudistuksiin rohkeasti etukenossa

...Digitaalisten ratkaisujen avulla vähennämme myös ilmastokuormaa. Yhteiskunnan digikehitys vaatii kykyä katsoa eteenpäin ja toteuttaa politiikkaa, jolla turvataan uusien teknologioiden kilpailu. Tarvitaan myös rohkeutta päästää irti vanhasta, jotta uudet innovaatiot ja...

Uutiset

Irti vanhasta – rohkeasti kohti uutta

...innovaatiot ja entistä paremmat palvelut saavat tilaa. Digikehitys on keino säilyttää elinvoima tulevaisuuden Suomessa. Yhteiskunta luo raamit ja mahdollisuudet kehitykselle, jonka yritykset toteuttavat. Digitalisaatio tarjoaa välineitä järjestää julkisten palveluiden rakenteita...

Ajankohtaista

Uutiset

Kuusi askelta digikuntoon

...digitalisaation edistämisessä. Pullonkaulat kyllä tiedetään, mutta ratkaisut niiden selvittämiseksi odottavat vielä. Siksikin on hienoa, että Suomeen perustettiin syksyllä digitalisaation kehittämisen ministerityöryhmä vauhdittamaan digikehitystämme. Yhteiskunnan tehtävä on pitää huoli tasapuolisesta toimintaympäristöstä,...

Ajankohtaista

Uutiset

Digikompassin tavoitteiden oltava kunnianhimoisia

...muiden jäsenmaiden odottelu voi muodostua Suomelle tuskastuttavaksi. DESI-tutkimukseen seuranta myös 5G:n käyttöönotosta Komissio on laatinut digikompassin EU:n tavoitteiden toteutumisen seurantaan. Digikehitystä on järkevää seurata nykyistä tiiviimmin, jotta siitä saadaan ajantasainen...

Ajankohtaista

Uutiset

Datakeskusten sähköveromuutos tukee Suomen digikehitystä

...rakentaa digitaalisia palveluita. Yhteiskunnan pitää nähdä alan valtava potentiaali paitsi kotimarkkinan ylläpitäjänä myös uusien vientivetoisten palvelujen tuottajana. Yksinkertainen lisäkeino edesauttaa ja vahvistaa digikehitystämme ja turvata Suomen kilpailukyky on määritellä viestintäverkot...

Ajankohtaista

Uutiset

FiCom etsii tietoasiantuntijaa

...alan ja koko Suomen kilpailukykyä. FiComin jäsenet ovat yhteiskunnan digitaalisen ja teknologisen kehityksen toteuttajia. Edunvalvontatyömme perustuu faktoihin, joiden ylläpidosta haluamme sinut vastaamaan. Jos haluat olla mukana tukemassa Suomen digikehitystä, FiComissa...

Ajankohtaista

Uutiset

Hallitusohjelman digihankkeisiin tarvitaan vauhtia

...Suomi on komission digitalisaatiomittauksissa Euroopan kärkimaa ja siten suunnannäyttäjä. Vaikuttajan rooli vaatii nykyistä aktiivisempaa EU-politiikkaa ja kykyä verkostoitua muiden teknologisesti kehittyneiden maiden kanssa. Asioita on edistettävä yhteisrintamassa. Digikehitystä säädellään EU:ssa...

Ajankohtaista

Uutiset

Korona kiihdytti Tampereen digikehitystä

Vaikka monipaikkaisuuden ja varsinkin etätöiden tekemisen ennustetaan koronan vaikutuksesta lisääntyvän, globaali kaupungistumistrendi tuskin muuttaa täysin suuntaansa, uskoo Tampereen pormestari Lauri Lyly. Tampereella kaupungin työntekijöistä noin kolmannes pystyi koronakeväänä siirtymään etätöihin. Uudet,...

Ajankohtaista

Uutiset

Hallintorakenteet tukemaan digikehitystä

Digiasiat johdettava tehokkaammin Tällä hetkellä yritysten digitalisaation kehittäminen on työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla, julkisen puolen kehittäminen valiovarainministeriössä ja viestintäpolitiikka liikenne- ja viestintäministeriössä. Vastuu kehityksestä jakautuu liian monelle taholle, eikä kokonaisvaltainen...

Mitä jos EU:n digikehitys kompastuu sääntelyyn?

...digitaalisen kehityksen merkittävä eriasteisuus. Edelläkävijämaiden, kuten Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Hollannin, on pidettävä huolta siitä, ettei EU:n digikehitys kulje hitaimman tai protektionistisimman maan vauhdilla. Strategiselle johtajuudelle on digipolitiikassa huutava tarve,...

Ajankohtaista

Uutiset

Digitalisaation edelläkävijämaat – yhdistykää!

...Tanskan ja Hollannin, on otettava johtava rooli, ja varmistettava, ettei EU:n digikehitys kulje hitaimman tai protektionistisimman maan vauhdilla. Strategiselle johtajuudelle on digipolitiikassa huutava tarve, jotta tekijänoikeusdirektiivin ja digiverosotkun kaltaisilta hankkeilta...

Ajankohtaista

Blogi

Tekijänoikeudet eivät saa johtaa sensuuriin

...lisäämistä. Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän (ALDE) Jean-Marie Cavadan ehdotuksen muutokset aiempaan, hylättyyn ehdotukseen verrattuna ovat lähinnä kosmeettisia ja johtaisivat yhtä lailla sisällön filtteröintiin. Ylisääntely ei saa vaarantaa digikehitystä Direktiivin uudessa äänestyksessä...

Ajankohtaista

Blogi

Hyvin toimivaa taajuuspolitiikkaa ei ole syytä rikkoa

...rakennustekniikat. Erityisesti kuntasektori on lupamenettelyjen osalta erittäin pirstaloitunut, ja joitain yksittäisiä pilottihankkeita lukuun ottamatta kunnat ovat kategorisesti kieltäneet kevyempien rakennusmenettelyjen käyttämisen. Tähän on saatava muutos, jotta Suomen digikehitys voidaan turvata....

Ajankohtaista

Uutiset