Onko puolueilla digitavoitteita?

...nykyistä saumattomammiksi. Vain näin toteutuvat pitkään tavoitellut, byrokratian vähentämiseen tähtäävät yhden luukun ja ‘kysy tietoja vain kerran’ -periaatteet. Kansalaisten digitaidot ja niiden tuki on perusedellytys sille, että digitaalisia palveluja voidaan...

Uutiset

Digitaidot

Suomalaisten digitaidot Digi- ja väestötietoviraston Digitaitoraporttiin on koostettu eri lähteistä 45 eri mittaria kuvaamaan digitalisaation, digiosaamisen ja digitalisaatiota koskevien kokemusten muutoksia. 79 prosentilla suomalaisista on vähintään digitaaliset perustaidot. 59 prosenttia...

Digitaidot

Arjen digiturvallisuus

Digiturvallisuuteen liittyvät teot suomalaisten arjessa Digi- ja väestötietoviraston teettämässä Digiturvabarometri -kyselytutkimuksessa syyskuussa 2022 kysyttiin 1500 suomalaiselta digiturvallisuuteen liiittyviä asioita. Digiturvabarometrin vastaajista 83 prosenttia oli viimeisen vuoden aikana tunnistanut vastaanottaneensa huijaus-...

Kyberturvallisuus

Suomi kärkisijalla EU:n digitalisaatiovertailussa

...keskiarvo on 52,3. DESI 2022: pisteet ja osa-alueiden pisteet – Suomi ja EU:n keskiarvo Suomi Euroopan huippu inhimillisessä pääomassa Inhimillisen pääoman osa-alueella Suomella on EU-maiden parhaat pisteet. Suomalaisten digitaidot ovat...

Uutiset

DNA kurkistaa vuoteen 2022 teknologiatrendeillään: internet jatkaa muuttumista, reuna tuo turvaa ja komponentteja kaivataan

...yhdenvertaisuuden. Digitaalinen yhdenvertaisuus on tekoja, joilla autetaan heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä pysymään digitaalisessa kehityksessä mukana – sillä digitaidot ovat tällä hetkellä yhteiskunnassa pärjäämisen kivijalka.​ Teknologian tulee tukea kaikkia. On hienoa...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

DNA tutki: digitalisaation merkitys yritystoiminnassa on kasvanut – lisäksi 72 % suomalaisista pitää työnantajaa digitaalisen yhdenvertaisuuden mahdollistajana

...on mennyt muille yrityksille, koska kilpailija on digitaalisesti edistyneempi. Lisäksi rakennus-, kuljetus- ja kiinteistöalan vastaajista vain vajaa neljännes on sitä mieltä, että heillä on paremmat digitaidot kuin yleisesti ottaen muilla....

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

Tutkimus: Joka kolmas alle 25-vuotias on kärsinyt yksinäisyydestä yhteiskunnan digitalisoituessa – Asiantuntija: “Kaikilla nuorilla ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua digitaaliseen yhteiskuntaan”

...aikana rajoitetusti auki tai kokonaan kiinni, ei ole ollut edes olemassa yleisiä julkisia tiloja, joissa olisi päässyt tietokoneelle hoitamaan asioita. Ongelma on myös siinä, etteivät digitaidot pääse kehittymään, mikäli tarvittavia...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

MustRead: Oppiminen digitalisoituu yhä nopeammin – suomalaisten kannattaa hyödyntää koulutus- ja teknologiaosaamistaan

...edistymistä DESI-raporteissa vuodesta 2014 lähtien. DESI-indeksi seuraa EU-maiden edistymistä digitalisaation hyödyntämisessä viidellä eri osa-alueella. Ne ovat ovat tiedonsiirtoyhteydet, väestön digitaidot, kansalaisten internetpalveluiden käyttö, digiteknologian käyttö yrityksissä sekä digitaaliset julkiset palvelut....

Ajankohtaista

Uutiset

Osaaminen on edelläkävijyytemme perusta

...teknisiin asioihin ja kykyä omaksua uutta. Teknologian ymmärtäminen ja digitaidot nousevat tulevaisuuden kriittisiksi menestystekijöiksi niin yhteiskunnan kuin tavallisen ihmisenkin kannalta.  Osaamisen varmistamiseksi tarvitaan voimakasta panostusta koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. On...

Ajankohtaista

Uutiset

ICT-alan tilastotietoa

...ja virtuaalitodellisuus >> 04.01.2021 Pilvipalvelut Pilvipalvelujen käyttö >> 17.12.2021 Kyberturvallisuus Kyberturvallisuus Arjen digiturvallisuus >> 22.11.2022 Tietoturvauhkat ja -häiriöt >> 04.10.2022 Sähköinen asiointi Digitaidot Digitaidot >> 19.12.2022 Digitalisaation hyödyntäminen Digitalisaation hyödyntäminen...