Hiilikädenjälki kasvaa toimintoja tehostamalla

ICT-ala kuluttaa sähköä ja tuottaa myös kasvihuonepäästöjä. Alan hiilikädenjälki on kuitenkin huomattavasti sen aiheuttamaa jalanjälkeä suurempi. Mitä pitää tehdä, jotta ilmastovaikutukset saadaan mahdollisimman pieniksi? Kysymyksiimme vastasi ohjelmistosuunnittelun professori Jari Porras...

Uutiset

ICT-ala on ratkaisijan paikalla

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo piti FiCom Forum -aamussa 1.11.2022 avauspuheenvuoron, jossa hän nosti esille digialan merkityksen energiakriisin ja kiertotalouden ratkaisuissa sekä ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnassa. Ministeri huomautti kuitenkin, että...

Uutiset

FiCom Forum -aamun paneelikeskustelun aiheena digiala ja ilmastohaasteet

Digiala on avainasemassa, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja ympäristövaikutuksista. Miten toiveet käännetään todellisuudeksi, kysyi Elina Ussa panelisteilta. On totta, että tietoliikenteen ja digilaitteiden käytön lisääntyessä myös luonnonvarojen ja sähkön kulutus kasvavat....

Uutiset

ICT-alan päästöt kasvaneet maltillisesti, vaikka palvelujen käyttö lisääntynyt runsaasti

Energiatehokkuutta kehittämällä ja hiilettömiä energialähteitä hyödyntämällä ICT-ala on onnistunut pitämään hiilijalanjälkensä kohtuullisena. Tietoliikenne ja tietotekniikka, päätelaitteet mukaan lukien, aiheuttavat noin 3–3,6 % kaikista maailman päästöistä. Päästöjen ennustetaan vähenevän merkittävästi vuoteen...

Uutiset

FiCom Forum -aamu: Digitalisaatiosta ratkaisuja ilmastohaasteeseen?

Digiala on avainasemassa, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja ympäristövaikutuksista. On totta, että tietoliikenteen ja digilaitteiden käytön lisääntyessä myös luonnonvarojen ja sähkön kulutus kasvavat. Ala kehittää kuitenkin jatkuvasti uusia innovatiivisia ratkaisuja, joilla...

Uutiset

FiComin lausunto valtioneuvoston selonteosta: Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma: kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035 FiComin pääviestit: Digitalisaation hyödyntäminen on olennaisin osa vihreää siirtymää. Selonteossa kiinnitetään hämmentävän vähän huomiota digitaalisen infran merkitykseen sekä 5G:n tuomiin uusiin mahdollisuuksiin....

Lausunnot

FiComin lausunto: valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

FiComin keskeiset näkökohdat ICT-alan ilmastovaikutusten; sekä hiilijalanjäljen että -kädenjäljen osalta tarvitaan seurantadataa. Tavoite edellyttää yhteismitallisia lukuja, joita voi verrata keskenään. Avoimuus on erittäin tärkeää ja tätä halutaan toimialalla edistää. Tietoliikenneverkkojen...

Ajankohtaista

Lausunnot

Telian tutkimus: Suurin osa suomalaisista ei mieti digipalveluiden ympäristövaikutuksia – kierrätys ja ekoluokitus kiinnostavat

...aktiivisesti pohdita, näkyy vastuullisuus kuluttajien käyttäytymisessä”, Eija Pitkänen sanoo. Digitaalisuuden ilmastovaikutukset teemana SuomiAreenassa Teemasta keskustellaan Telian paneelissa SuomiAreena-viikon torstaina 13.7. klo 13-13.45 Allas Sea Poolilla Helsingissä. Vappu Pimiän kanssa digitaalisuuden...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet