DNA Oyj:n tammi–maaliskuun 2023 liiketoimintakatsaus: Liikevaihto, tulos ja käyttökate kasvoivat

...37 Liiketulos / liikevaihto, % 18 17   16 Investoinnit 53 28 88 167 Investoinnit ilman toimilupamaksuja ja IFRS16-investointeja 34 22 54 137 Matkaviestinpalvelut: Matkaviestinverkon liittymämäärät (1 000 liittymää)2) 2...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin kommentti ns. gigabitti-infrastruktuurisäädöksen U-kirjeluonnoksesta

FiComin kommentti koskien luonnosta U-kirjelmäksi: komission lainsäädäntöehdotus nopeiden viestintäverkkojen käyttöönoton tehostamisesta, ns. gigabitti-infrastruktuurisäädös Kasvavat tietoliikennetarpeet lisäävät merkittävästi teleyritysten tulevaisuuden verkkoinvestointitarpeita, mikä asettaa perinteiset teleyritykset ennennäkemättömien haasteiden eteen. On selvää, että...

Lausunnot

Junakuuluvuus ja pelimerkit sen parantamiseen

...jonne ei markkinaehtoisesti ole lisäkapasiteettia tulossa. Valitettavasti tuen jakamisesta ei tällä hallituskaudella päästy selvyyteen, mutta työ ministeriössä jatkunee tulevalla kaudella. Traficomin tekemän kustannusselvityksen perusteella junien laajakaistayhteyksien parantamiseksi tarvittavat investoinnit pääväylillä...

Uutiset

Sadan megabitin yleispalveluvelvoite olisi miljardilasku yhteiskunnalle

...tuotekehitykseen. Jokainen voi kuvitella, mitä tämä tarkoittaisi kuiturakentamiselle tai 4G- ja 5G-verkkojen laajentamiselle − tulevasta 6G:stä puhumattakaan. Pahimmillaan muut investoinnit ja rakentaminen pysähtyisivät kokonaan tai ainakin laskisivat taikka siirtyisivät merkittävästi....

Uutiset

Onko sähköisen viestinnän direktiivi enää tarpeellinen?

...saaneet vastaansa uusia globaaleja kilpailijoita ja niiden tuottamia uusia viestintäpalveluita. Kiristynyt kilpailu, uudistukset sekä verkkotekniikoiden vaativat mittavat investoinnit ovat asettaneet perinteiset teleyritykset ennennäkemättömien haasteiden eteen. Uutta sääntelyä on tullut ja...

Uutiset

Onko puolueilla digitavoitteita?

...tehdä, investointivaraus tuloutetaan yrityksen tulokseen ja verotetaan. Vihreät investoinnit tulee määritellä teknologianeutraalisti niin, että kriteereinä käytetään päästövähennyksiä ja luonnonvarojen käytön vähentämistä. Laajakaistayhteyden yleispalveluvelvoitteen nopeusrajaa tulee asteittain nostaa merkittävästi kohta 100...

Uutiset

FiCom Forum -aamu: kilpailu kirittää innovaatioihin

Suomi on jo pitkään ollut tasaisen hyvä digipuurtaja, mutta jatkossa se ei riitä. On aika miettiä tavoitteellisempaa otetta digitaalisen kasvun kiihdyttämiseksi. Tarvitsemme investointeja paitsi tuottavuuden kasvattamiseen, myös tutkimuksen ja kehittämisen...

Uutiset

FiComin lausunto kansallisesta sopeutumissuunnitelmasta ilmastonmuutokseen: Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

...tietoliikenneverkkojen käyttämän sähkön hinta nouse esteeksi, vaan verkkoinvestoinnit voidaan toteuttaa Suomen kilpailukyvyn turvaamiseksi ja parantamiseksi. Digitaalinen infra tulisikin sähköverotuksessa siirtää alemman sähköverokannan piiriin. Sähkön hinnannousun hillitsemiseksi sekä energiajärjestelmän tasapainottamiseksi tulee...

Lausunnot

Lisää vauhtia laajakaistaan – uutta teknologiaa ja nopeampia yhteyksiä

...pysynyt korkeana: televiestintäalan bruttoinvestoinnit olivat viime vuonna 21,4 % liikevaihdosta. Muun yrityssektorin (pl. teleala ja rahoitussektori) investoinnit vastaavana aikana olivat 6,1 %. (Tilastokeskus: v. 2021 ennakkoaineisto) Kattavuus laajenee ja liittymänopeudet...

Uutiset

Sähköveron alentaminen hyvä keino edistää kilpailukykyistä digi-Suomea

Vihreä siirtymä, kiertotalous ja Suomen alueellinen elinvoimaisuus tarvitsevat vahvan tietoliikenneinfran. Sitä ei kannata näivettää verottamalla. Suomen kattavat viestintäverkot ovat rakentuneet pääasiassa markkinaehtoisesti erittäin kilpaillulla markkinalla. Teleyritykset investoivat verkkoihin joka vuosi...

Uutiset

DNA Oyj:n tammi–syyskuun 2022 liiketoimintakatsaus: Liikevaihto, käyttökate ja tulos kasvoivat markkinaympäristön epävarmuudesta huolimatta

...% 38 38   38 Liiketulos / liikevaihto, % 17 17   16 Investoinnit 114 117 -3 191 Investoinnit ilman toimilupamaksuja ja IFRS16-investointeja 95 92 3 160 Matkaviestinpalvelut: Matkaviestinverkon liittymämäärät...

Jäsenistön tiedotteet

Teletoiminnan liikevaihdon ja kuluttajahintojen kehitys maltillista

...radiotoiminnassa 9,9 %. Teletoiminnan kokonaisinvestoinnit olivat 689 miljoonaa euroa ja investointiaste 21 %. Investointien määrä laski 71 miljoonaa euroa eli 9,3 % vuodesta 2020. Teletoiminnan aineelliset investoinnit olivat 544 miljoonaa...

Uutiset

Kansainvälisiä digitalisaatiovertailuja

...kutakin arvioidaan kolmen mittariston avulla: Informaatioyhteiskunta: peruskoulutus, yleissivistys ja osaaminen sekä tieteellisteknologinen oppiminen Tietoyhteiskunta: t&k investoinnit, tieto- ja viestintäteknologia, sekä uuden tiedon soveltaminen Tietämysyhteiskunta: tiedon ymmärtäminen ja hallinta, yrittäjyys ja...

Digitalisaation hyödyntäminen

Investoinnit

...ja tietokonelaitteistot. Investoinnit ICT:hen OECD-maissa 2021* *) Osa tiedoista vuosilta 2019-2020 2010-2021 tiedot taulukkomuodossa Lähde: OECD:n tilastopalvelu Teleyritysten investoinnit Suomessa Televiestinnän toimialan investoinneista esitetyt laskelmat voivat poiketa toisistaan. Erilaisiin tuloksiin...

TKI-toiminta ja investoinnit

Suomi kärkisijoilla digibarometrissa

...teleyritysten lisäksi myös esimerkiksi kuituosuuskuntia tai vain yksittäisiä telepalveluksi katsottavia palveluita tarjoavia yrityksiä. Vuonna 2021 teleyritykset investoivat selvästi enemmän matkaviestinverkkoon kuin aikaisempina vuosina, 333 miljoonaa euroa. Sen sijaan investoinnit kiinteään...

Uutiset

FiComin lausunto: valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

...jatkona tulisi alempi sähköverokanta ulottaa koko digitaaliseen infraan, mikä edesauttaisi sitä, ettei tietoliikenneverkkojen käyttämän sähkön hinta nouse esteeksi, vaan verkkoinvestoinnit voidaan toteuttaa Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi ja energiatehokkuuden edistämiseksi. Tietojen luottamuksellisuudesta...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin lausunto luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi

...hukkalämmön hyödyntämisessä on nostettu hienosti esiin. FiCom pitää tärkeänä, että kompassissa on tunnistettu pullonkauloina osaaminen, erityisesti asiantuntijoiden saatavuusongelmat, ja alhaiset investoinnit uuden teknologian hyödyntämiseen. 3. Tavoitteet Kompassi kattaa osaamisen, infrastruktuurin,...

Ajankohtaista

Lausunnot

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminta Suomessa Tilastokeskuksen tietojen mukaan tutkimus- ja kehitystoiminnan menot ovat kasvaneet melko tasaisesti vuodesta 2016 alkaen. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2022 T&K-menot Suomessa ovat 7 892 miljoonaa euroa...

TKI-toiminta ja investoinnit

DNA Oyj:n tammi–maaliskuun 2022 liiketoimintakatsaus: Liikevaihto ja matkaviestinverkon sekä kiinteän laajakaistan liittymämäärät kasvoivat

...16 Investoinnit 28 30 -6 191 Investoinnit ilman toimilupamaksuja ja IFRS16-investointeja 22 21 5 160 Matkaviestinpalvelut:  Matkaviestinverkon liittymämäärät (1 000 liittymää) 5) 2 688 2 683 2 699  joista prepaid...

Ajankohtaista

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto digitaalista henkilöllisyyttä koskevasta lainsäädännöstä

...jokaisen käyttämänsä palvelun osalta? Valtion oman välineen luomiseen sisältyy myös huomattavan suuret investoinnit sekä hankinnan ja projektin tuomat riskit. Tarvittavat uudistukset saattavat venyä, eikä ole lainkaan takeita, että kansalaiset ottaisivat...

Ajankohtaista

Lausunnot