Lisää vauhtia laajakaistaan – uutta teknologiaa ja nopeampia yhteyksiä

...laaja ja samanarvoinen digitalisaatio toteutuu. Operaattorit investoivat viestintäverkkoihin Suomessa vuosittain noin puoli miljardia euroa. Meillä digitaalisen infran rakentaminen on markkinaehtoista, alan kilpailu erittäin kovaa ja kuluttajahinnat edullisia. Silti investointiaste on...

Uutiset

Teletoiminnan liikevaihdon ja kuluttajahintojen kehitys maltillista

...radiotoiminnassa 9,9 %. Teletoiminnan kokonaisinvestoinnit olivat 689 miljoonaa euroa ja investointiaste 21 %. Investointien määrä laski 71 miljoonaa euroa eli 9,3 % vuodesta 2020. Teletoiminnan aineelliset investoinnit olivat 544 miljoonaa...

Uutiset

Investoinnit

...olivat 689 miljoonaa euroa ja investointiaste 21 %. Investointien määrä laski 71 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Teletoiminnan aineelliset investoinnit olivat 544 miljoonaa euroa ja investointiaste 16 %. Aineellisista investoinneista matkaviestinverkon investointien...

TKI-toiminta ja investoinnit

Suomessa bitti kulkee

...ja sähköyhtiöt voivat sen perusteella siirtää kustannukset sähkön siirtohintoihin. Teleala on sen sijaan erittäin kilpailtu ja kuluttajahinnat edullisia. Myös televiestintäalan investointiaste Suomessa on korkea: telealan bruttoinvestoinnit vuonna 2020 olivat Tilastokeskuksen...

Ajankohtaista

Uutiset

Onko teknologianeutraalius tavoitteena vain tyhjä sana?

...yli puolet käytetään kiinteään ja alle puolet mobiiliverkkoon. Teleyritysten investointiaste (21 %) on huomattavasti suurempi kuin muun yrityssektorin (12 %). Lisäksi teleyritykset solmivat viime vuonna liikenne- ja viestintäministeriön kanssa sitoumuksen,...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto Suomen kestävän kasvun ohjelma -selonteosta

...investointiaste on vuosittain noin 20 %. Suomessa viestintäverkkojen saatavuus on hyvä. 4G-verkko on lähes kaikkien suomalaisten ulottuvilla: se kattaa 99,8 % kotitalouksistamme. Suomi on ensimmäinen maa Euroopassa, jossa kaikki tämänhetkiset...

Ajankohtaista

Lausunnot

Tuleva vuosi on toivoa täynnä

...euroa viestintäverkkojen rakentamiseen. Summa jakautuu puoliksi kiinteän ja mobiilin verkon rakentamiseen. Yritysten investointiaste on viime vuosina ollut peräti 20 prosentin luokkaa.  Kurssin muutos markkinaehtoisesta valtiovetoiseksi aiheuttaa väistämättä merkittävän riskin markkinahäiriöstä....

Ajankohtaista

Uutiset

EU:n elpymistuki jaettava taiten

...jakautuvat suunnilleen puoliksi kiinteän ja mobiiliverkon kesken. Alan investointiaste on korkea, noin 20 %. Viime kevät oli viestintäverkoille ennenkokematon testi. Suomalaisten siirtyminen etätyöskentelyyn oli EU-maiden ripeintä, ja sen mahdollistivat paitsi...

Ajankohtaista

Uutiset

Millä vahvistetaan digitaalisia perustuksiamme?

...eikä yksittäisiä haastavia tukiasema-alueita lukuun ottamatta ongelmia ole ilmennyt. Suomessa teleyritykset ovat investoineet digitaalisen infran rakentamiseen pitkäjänteisesti. Yritysten kokonaisinvestointiaste oli viime vuonna 23 prosenttia, ja investointiaste infraan 14 prosenttia. Ruotsissa kolmen suurimman...

Ajankohtaista

Blogi

Korona ei jaa yrityksiä voittajiin ja häviäjiin

...ottamatta ongelmia ole ilmennyt. Suomessa teleyritykset ovat investoineet digitaalisen infran rakentamiseen pitkäjänteisesti. Yritysten kokonaisinvestointiaste on vuosittain ollut noin 23 %, ja investointiaste infraan tilastojen perusteella noin 14 %. Ruotsissa kolmen suurimman teleoperaattorin...

Ajankohtaista

Uutiset

Viestintäverkkojen rakentaminen jatkuu myötätuulessa

...teletoiminnan kokonaisinvestoinnit olivat 810 miljoonaa euroa ja investointiaste 23 prosenttia. Nousevatko yhteisrakentamishankkeet seuraavalle tasolle? Vuosi 2019 oli yhteisrakentamisen vuosi, jolloin varsinkin sähköverkkoyhtiöiden ja teleyritysten yhteistyö kantoi hedelmää yhteisten hankkeiden mutta...

Ajankohtaista

Blogi

Valokuitu ja rajoitukseton tiedonsiirto Suomessa hyvässä vedossa

...investoivat voimakkaasti tietoliikenneverkkoihin Teletoiminnan kokonaisinvestoinnit vuonna 2018 olivat 810 miljoonaa euroa. Investointiaste (investointien osuus liikevaihdosta) oli 23 prosenttia. Teletoimialan investoinnit Suomessa Aineellisista investoinneista kiinteän verkon osuus oli 52 prosenttia ja...

Ajankohtaista

Uutiset

Työ, jolla on merkitystä

...tarvetta osaajille. ICT-ala oli vuosituhannen vaihteessa toivoa täynnä oleva toimiala. Sitä se on nytkin. Suomessa ala työllistää tuplaten saman verran henkilöitä kuin EU-maissa keskimäärin. Teleyritysten investointiaste on lähes 25 %, mikä...

Ajankohtaista

Blogi

Tietoliikennealan kehitys ja vaikutukset

Teleyritykset suuria investoijia Teleyritysten investointiaste on pysynyt jatkuvasti yli kymmenessä prosentissa 2000-luvulla. Keskimäärin vuotuiset investoinnit ovat olleet reilut 18 prosenttia liikevaihdosta. Tämä on huomattavasti enemmän kuin muulla yrityssektorilla, jossa investointiaste...

Ajankohtaista

Uutiset

Miten vauhditetaan digialan investointeja? Neljä neuvoa Hetemäen selvitykseen

Teleala on merkittävä investoija kotimarkkinoilla. Viime vuonna investoinnit teletoimintaan olivat yli 800 miljoonaa euroa ja investointiaste 23 prosenttia. Jotta alan investointikyky ja -halukkuus säilyvät, valtion on luotava näihin kannustavat olosuhteet....

Ajankohtaista

Uutiset

Suomi digitaalisen infran kärkimaana – Rinteen hallituksen eväät

...alusta yhteiskunnan palveluille, ja niitä pitää jatkuvasti kehittää tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Suomessa teleyritykset ovat merkittäviä investoijia: investointiaste on yli 20 prosenttia, ja vuosittain viestintäverkkoja rakennetaan yli puolen miljardin euron edestä....

Ajankohtaista

Uutiset

Olemme hyviä, mutta emme vielä parhaita

...olivat 22,4 prosenttia liikevaihdosta. Muun yrityssektorin (poislukien teleala ja rahoitussektori) investoinnit vastaavana aikana olivat 7,8 prosenttia. Vuodesta 2010 vuoteen 2017 telealan keskimääräinen investointiaste on ollut 19,9 prosenttia ja muun yrityssektorin...

Ajankohtaista

Uutiset