Kaapeliradion siirtovelvoite on jo kyberuhka

Kaapeliradion siirtovelvoite marginaalisen kuulijakunnan palvelemiseksi estää laajakaistan kehittämisen. Kaapeliverkkojen laajakaista käyttää radiokanavien kanssa samaa taajuusaluetta, joten vanhentuneen verkkotekniikan ylläpito heikentää myös operaattoreiden kykyä varautua kyberriskeihin. Liikenne- ja viestintäministeriö esitti syyskuussa...

Uutiset

Submarine cables – a limit to openness

...the cable must be protected by means such as encapsulation. New cables must also be buried at the sea bottom at a depth of one metre at least 500 metres...

News

Kaapeliradion siirtovelvoite voi pahimmillaan johtaa laajoihin verkkohäiriöihin

Liikenne- ja viestintäministeriö esitti syyskuussa sähköisen viestinnän palvelulakiin muutosta, jolla kaapeliverkon radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteesta olisi luovuttu. Käytännössä muutos tarkoittaisi, että kaapelitelevisio-operaattoreiden ei enää vuoden 2024 alusta olisi pakko välittää Ylen radio-ohjelmistoja...

Uutiset

Parliamentary elections 2023 – FiCom’s objectives

...be taken are always matters for the authorities. The authorities must possess sufficient technical expertise to require proportionate measures. Telecommunications companies must not be required to take action they cannot...

Statements

FiComin lausunto siirtovelvoitteesta

FiComin keskeiset viestit Radio-ohjelmistojen siirtovelvoite tulee poistaa välittömästi. Mikäli radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteen poistamisessa noudatetaan siirtymäaikaa, tulee velvoite joka tapauksessa poistaa välittömästi korvausinvestointien ja uusien investointien osalta. Mikäli televisio-ohjelmistojen siirtovelvoitetta ei kumota,...

Lausunnot

Radio-ohjelmien jakeluvelvoitteesta luopumiselle hyvät perusteet

Lainsäädäntö velvoittaa suomalaiset kaapelitelevisioverkon operaattorit lähettämään Yleisradion julkisen palvelun kanavien lähetykset verkoissaan ilman korvausta. FiCom on jo pitkään vaatinut vanhentuneen lainsäädännön purkamista. Liikenne- ja viestintäministeriö on kuluneen kevään aikana pyytänyt...

Ajankohtaista

Uutiset

Emeritusprofessori Kaarlo Tuorin lausunto siirtovelvoitteesta ja edelleenlähettämisestä

...vastaa kokonaisvaltaisen tarkastelun vaatimukseen. Siirtovelvoite Must carry -lainsäädäntö velvoittaa kaapelioperaattorit lähettämään Ylen julkisen palvelun kanavien lähetykset verkoissaan ilman korvausta. Tuorin mukaan siirtovelvoitteen välttämättömyyden vaatimus ei toteudu, jos voidaan osoittaa, että...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto siirtovelvoitteesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa arviomuistiosta televisio- ja radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: FiComin keskeiset viestit FiCom ei kannata Yleisradion televisio-ohjelmistoja koskevan...

Ajankohtaista

Lausunnot

FiComin hallitusohjelmatavoitteet 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi

EtusivuSearch results for 'must carry' FiComin hallitusohjelmatavoitteet 2023: Suomi digitalisaation kärkimaaksi Voit ladata tavoitteet pdf:nä täältä. Tutustu tavoitteisiimme tarkemmin klikkaamalla otsikoita alla 1. Digitalisaatiota on edistettävä Digitaalinen infra alemman sähköveroluokan...

Finland to offer cyber skills training package to all EU member states

...our daily lives is already taking place in the digital environment. To operate safely in it, one must know the rules of play of the digital world and understand its...

News

Siirtovelvoitesääntely on kaiku menneestä maailmasta

Lainsäädäntö velvoittaa suomalaiset kaapelitelevisioverkon operaattorit lähettämään Yleisradion julkisen palvelun kanavien televisiolähetykset verkoissaan ilman korvausta. Siirtovelvoitteen eli must carry -sääntelyn tavoitteena on ollut varmistaa yhteiskunnallisesti merkittävien kanavien ja sananvapauden kannalta tärkeiden...

Ajankohtaista

Uutiset

Toimiva tv-markkinamme tulee säilyttää

...ovat samanarvoisia, joten nyt on viimeinkin aika purkaa kaapelitelevisioverkon siirtovelvoite eli must carry myös Yleisradion kanavilta. Asia on ajankohtainen juuri nyt, sillä liikenne- ja viestintäministeriö arvioi parhaillaan siirtovelvoitesääntelyn perusteita. https://www.youtube.com/watch?v=0-VR8c81tyE...

Ajankohtaista

Uutiset

FiCom’s statement on the NIS 2.0 Directive

...in its position, the new obligations and requirements for network and information security must be proportionate and risk-based in relation to the size and activities of the actors covered, taking...

Statements

Statement on the Finnish Government’s review of the EU’s balanced approach to encryption

...defined and correctly proportioned. The approach must be balanced and technologically neutral, and it must observe privacy and data protection. The confidentiality of communications must be safeguarded under all circumstances....

Statements

MustRead: TV-antennit eivät ole katoamassa Euroopasta pitkään aikaan

...2002 periytyvät EU-säädökset mahdollistavat lisäksi sen, että jäsenmaat itse asettavat niin kutsuttuja must carry -siirtovelvoitteita verkko-operaattoreille tiettyjen sisältöjen välittämisestä. Must carry -säännön perusideana oli alun perin turvata ilmaisten, koko väestölle...

Ajankohtaista

Uutiset

Kaapeliverkon taajuudet hyötykäyttöön

Liikenne- ja viestintäministeriö tulee tänä vuonna käsittelemään siirtovelvoitetta eli ns. must carry -sääntelyä, jonka mukaan kaapelitelevisioyhtiöiden on jaettava verkoissaan Yleisradion julkisen palvelun tv- ja radiokanavat korvauksetta. Ylen radiokanavien FM-signaali käyttää...

Ajankohtaista

Uutiset

Siirtovelvoite on aikansa elänyt

Lainsäädäntö velvoittaa suomalaiset kaapelitelevisioyhtiöt sekä yhteisantennijärjestelmää asukkailleen tarjoavat asunto-osakeyhtiöt lähettämään Yleisradion julkisen palvelun televisio- ja radiolähetykset verkoissaan ilman korvausta. Siirtovelvoitteen eli ns. must carry -sääntelyn tavoitteena on ollut varmistaa yhteiskunnallisesti...

Ajankohtaista

Blogi

The era of must-carry regulations has passed

...without receiving any compensation from Yle. The must-carry obligation is a relic of the past. In 2017, the last commercial television channels were removed from the scope of the must-carry...

News

Siirtovelvoite poistettava myös Ylen kanavilta

Kaapelitelevisioyhtiöiden on laissa olevan siirtovelvoitteen mukaisesti välitettävä verkoissaan Yleisradion julkisen palvelun televisio- ja radiokanavat ilman korvausta. Siirtovelvoite eli ns. must carry on jäänne menneisyydestä. Vuonna 2017 siirtovelvoitteen piiristä poistettiin viimeisetkin...

Ajankohtaista

Uutiset

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE:stä

...§:n 32 kohdan tilausohjelmapalvelun määritettä ei hallituksen esityksessäkään ehdoteta muutettavaksi. Tämä on erittäin kannatettavaa. Siirtovelvollisuuksista Telepakettidirektiivin siirtovelvollisuuksia (must carry) koskevan 114 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat asettaa tiettyjen radio- ja televisiolähetyskanavien...

Ajankohtaista

Lausunnot