FiComin kommentit määräysluonnoksesta 54 C

...Olemassa olevien kaapeleiden suojaamisvelvoite voi toimia tavoitteensa vastaisesti eli vaurioittaa kaapeleita. Määräyksen jatkovalmistelussa olemassa olevien merikaapeleiden suojaamisvelvoite tulee poistaa perustuslain ja SVPL:n vastaisena. Koska luonnoksen oikeudellinen asema on hyvin epäselvä...

Ajankohtaista

Lausunnot