Arjen digiturvallisuus

...maailmassa. Vuonna 2023 yleisimmin kohdatut tietoturvauhkat olivat spammi-viestit ja roskaposti sekä huijaukset ja tietojenkalastelu. Spammi-viestejä ja roskapostia pidettiin myös vähiten riskinä. Lisäksi 57 % vastaajista koki, että omaa riittävästi tietoa...

Kyberturvallisuus

FiComin lausunto sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi

Hallintovaliokunta on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamiseksi (HE 243/2022 vp). FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua...

Lausunnot

Suomalaiset vaihtavat puhelimiaan tiuhaan – 75 %:lla lojuu kotona tarpeeton puhelin, joka voi olla riski

...tietoturvallisesti. Käytetystä puhelimesta voi saada myös hyvitystä (ks. lisää Vaihtoetu-palvelusta). Elisan arvion mukaan kiinnostus käytettyjä puhelimia kohtaan on kasvussa. ”Ihminen on itse itselleen isoin tietoturvauhka” Elisan Valkaman mukaan: – Ihminen...

Jäsenistön tiedotteet

Haittaohjelmahavainnot vähentyneet alkuvuonna, tietoturvahäiriöt lisääntyneet

Teleyritykset raportoivat entistä enemmän tietoturvahäiriötapauksia. Tietoturvaloukkauksista huijaukset ja tietojenkalastelu ovat yleisimpiä. Kyberturvallisuuskeskuksen haittaohjelmahavainnot lisääntyivät merkittävästi vuonna 2021, mutta määrä on kääntynyt laskuun vuoden lopulta alkaen. Päivitettyä tietoa aiheesta löydät FiComin...

Uutiset

Tietoturvauhkat ja -häiriöt

Kyberturvallisuuskeskuksen haittaohjelmahavainnot Kyberturvallisuuskeskuksen Autoreporter -palvelu on ollut käytössä vuodesta 2006 lähtien ja sen piirissä ovat kaikki suomalaiset verkkoalueet. Palvelu kerää tietoja lähes kaikkialta maailmasta. Havainnot välitetään teleyrityksille, jotka ilmoittavat niistä...

Kyberturvallisuus

FiComin lausunto luonnoksesta sähköisen viestinnän palvelulain muuttamiseksi (PTR-tiedonvaihto)

...tai -uhkan selvittämiseksi, ennalta ehkäisemiseksi tai vaikutusten poistamiseksi. Luonnoksen yritysvaikutuksia koskevassa kohdassa on puolestaan todettu, että ehdotuksella arvioidaan olevan vaikutuksia yrityksiin lähinnä tilanteissa, joissa tietoturvauhkan realisoituminen mahdollisesti pystytään estämään tai...

Lausunnot

Tunnistammeko kyberuhat?

...lueteltuja tietoturvauhkia itselleen tai perheelleen merkittävinä.  Kuluttajien itselleen tai perheelleen merkittävinä pitämä tietoturvauhkat Noin kolmannes vastaajista ilmoitti tuntevansa tietoturvauhkien perusasiat. Syvällisesti niihin oli perehtynyt 13 prosenttia, ja 17 prosenttia vastaajista...

Ajankohtaista

Uutiset

ICT-alan tilastotietoa

EtusivuSearch results for 'tietoturvauhka' ICT-alan tilastotietoa Kansallista ja kansainvälistä ICT-alaa koskevaa tilastotietoa eri lähteistä. Tarjolla on ajantasainen, luotettava ja monipuolinen ICT-alan tietopaketti. Tietopankkia ylläpitää tietoasiantuntijamme Oliver Pitkänen. HUOM – Oliverin...

Kuluttajan kokema tietoturva – uhka vai mahdollisuus

Liikenne- ja viestintävirasto kysyy vuosittaisessa kuluttajakyselyssään myös tietoturvaan liittyviä kysymyksiä. Merkittävimpiä tietoturvauhkia Merkittävin tietoturvauhka oli kyselyyn vastanneiden mielestä laitteiden ja sovellusten käyttäjistään keräämä tieto ja sen hyödyntäminen.  Lähes yhtä merkittävänä...

Ajankohtaista

Uutiset

Varautuminen tietoturvauhkiin osaksi normaalia liiketoimintaa

FiComin Huoltovarmuuskeskukselle tekemässä kyberhäiriötilanteita kartoittaneessa selvityksessä pyrittiin tunnistamaan tyypilliset viestintäverkkoon ja IT-järjestelmiin kohdistuvat häiriötilanteet, niihin varautuminen ja niiden selvittäminen sekä käytännössä havaitut ongelmat. Yritysten ja julkisyhteisöjen tietoturva-asiantuntijoita haastattelemalla havaittiin, että...

Ajankohtaista

Uutiset