FiComin tavoitteet

Yhteiskunnan rooli on olla digitalisaation mahdollistaja. Yhteiskunta edistää digitalisaatiota huolehtimalla siitä, että säädösympäristö on investointeihin kannustava. EU- ja kansallisella sääntelyllä ja näiden ylikireillä tulkinnoilla ei pidä heikentää Suomen kilpailutilannetta. Suomen tulee huolehtia markkinaehtoisen kilpailutilanteen edellytyksistä ja tasapuolisuudesta kilpailijamaihin nähden.  On myös tärkeää, että verotus ja sääntely ovat läpinäkyviä ja tasapuolisia.

FiComin tavoitteet eduskuntavaaleissa 2023

FiComin tavoitteet kuntavaaleissa 2021