Digiasiat johdettava tehokkaammin

Tällä hetkellä yritysten digitalisaation kehittäminen on työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla, julkisen puolen kehittäminen valiovarainministeriössä ja viestintäpolitiikka liikenne- ja viestintäministeriössä. Vastuu kehityksestä jakautuu liian monelle taholle, eikä kokonaisvaltainen kehittäminen ole hallittua. Hallintorakennetta pitää uudistaa vastaamaan tarvetta. Digitalisaation edistämisen johtaminen pitää keskittää yhteen ministeriöön selvärajaisen poliittisen ohjauksen alle.

Tekijänoikeusasioiden keskittäminen työ- ja elinkeinoministeriöön

Sisältöpolitiikan tavoitteeksi tulee ottaa alan ekosysteemin markkinaehtoisen kasvun tukeminen. Politiikkatoimin tulee edistää rakenteita ja toimintatapoja, jotka luovat edellytyksiä alan kasvulle. Kansainvälisen kilpailun myötä huomio pitää kiinnittää erityisesti kotimaisten sisältöjen tarjonnan ja käytön kasvattamiseen. Kaikkien immateriaalioikeuksien valmistelu ja käytännön hallinto tulee keskittää yhteen paikkaan, työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM). Tämän toteutumiseksi ja sisältöalan kasvun tukemiseksi eri ministeriöiden (TEM, OKM ja LVM) yhteistä koordinaatiota tulee lisätä.